Posłowie proponują kolejną zmianę w podatku dochodowym od osób fizycznych, tym razem zmienione mają zostać koszty pracownicze.

 W dniu 27 września 2017 r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W projekcie tym proponowana jest zmiana wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
Zgodnie z postulowaną zmianą koszty te:

  • będą wynosić 132 zł 33 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1588 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • nie będą mogły przekroczyć łącznie 2381 zł 47 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • będą wynosić 165 zł 41 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1984 zł 97 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • nie będą mogły przekroczyć łącznie 2976 zł 83 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

koszy pracownicze - zmiana wysokości
Jeżeli nowelizacja zostanie uchwalona w proponowanym kształcie, będzie ona mieć zastosowanie do dochodów (oraz strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.
Zgodnie z projektem ustawa ta powinna wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Obecnie ustawa została skierowana do I czytania, a postęp prac nad projektem można śledzić tutaj.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu