Konsultacje KSeF: Wnioski, terminy, ważne zmiany

Piotr Juszczyk

Po intensywnych konsultacjach, które odbywały się od 16 lutego do 1 marca 2024 r., krok po kroku przybliżamy się do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zainteresowanie wdrożeniem e-faktur w Polsce jest duże, gdyż na 9 spotkaniach konsultacyjnych łącznie było ponad 10 000 osób. Jakich zmian możemy się spodziewać??

Ważne terminy

W styczniu Ministerstwo Finansów ogłosiło przetarg na audyt, obecnie czekamy na wyniki. 1 marca zakończyły się konsultacje, a już w drugiej połowie marca otrzymamy projekty zmian do KSeF. Na przełomie kwietnia i maja poznane zostaną nowe daty obowiązkowego wejścia KSeF, a proces legislacyjny ma zakończyć się do końca czerwca 2024 r.

Zmiany w KSeF po konsultacjach

Ministerstwo Finansów zapewnia, że samego systemu i aktów prawnych nie czekają znaczące zmiany. Jednakże, po konsultacjach możemy spodziewać się uzupełniających i korygujących modyfikacji. Wciąż brakuje wytycznych, na przykład dotyczących kodu QR oraz procedur awaryjnych. Z zapowiedzi wynika, że specyfikacja ma być opublikowana wraz z aktami prawnymi. Planowane testy mają na celu ustalenie wydajności systemu. Obecnie dane te pochodzą z pliku JPK, dlatego pomiar może nie do końca przedstawiać stan faktyczny. Czeka nas też szeroka kampania informacyjna, która ma dotrzeć do każdego przedsiębiorcy.

E-faktury w praktyce

Dużym wyzwaniem jest brak informacji z jakiego powodu odrzucona jest faktura. Rozważa się wdrożenie systemu powiadamiania o błędach w wystawianiu faktur, aby usprawnić ten proces. Ministerstwo Finansów również planuje dyskusję nad usprawnieniem wystawiania faktur pracownikom. Aktualny pomysł obejmuje nadanie identyfikatora pracownikom, lecz wymaga to dalszych modyfikacji. Pod znakiem zapytania nadal stoją faktury konsumenckie, na które nie ma jeszcze jednoznacznego rozwiązania. W mojej ocenie faktury konsumencie nie powinne znaleźć się w systemie. 

Płatność za e-Faktury

Ministerstwo Finansów potwierdza, że konieczne będzie oznaczenie płatności 35-znakowym numerem KSeF, choć za brak numeru póki co nie przewiduje się kar. Jednak nie będzie to wymagane np. przy płatnościach BLIKiem. Obowiązkiem oznaczania objęte będą „zwykłe przelewy”. System również umożliwi pobranie identyfikatora zbiorczego dla kilku faktur dla jednego kontrahenta oraz dla płatności częściowych. 

Uprawnienia i pełnomocnictwa 

Od 1 lipca 2024 r. planowane jest wprowadzenie certyfikatów zastępujących tokeny. Tokeny będą funkcjonowały do 31.12.2024 r., a po tej dacie wygasną. Biura rachunkowe z pełnomocnictwem będą mogły wskazać konkretne osoby mające dostęp do klientów, co ograniczy dostęp pracowników do konkretnych klientów.

Nowa data wdrożenia KSeF?

Nową datę obowiązkowego wprowadzenia KSeF poznamy na przełomie kwietnia i maja. Rozważano również etapowe wdrożenie systemu, jednak większość uznaje, że taki pomysł może wprowadzić więcej zamieszania.

Wszystko, co musisz wiedzieć o KSeF znajdziesz na naszym blogu.

Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.