Koniec z 80% wynagrodzeniami w 1. roku pracy


1 września 2016 2 min. czytania

Pracodawca zatrudniający osobę, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę po raz pierwszy, ma obecnie możliwość określenia wynagrodzenia niższego niż kwota minimalna, ale nie mniej niż 80% tej stawki. Rok 2017 przeniesie zmiany w tym zakresie. Jakie?

Jednym z ważniejszych aktów prawnym, który reguluje kwestie pracownicze, jest ustawa z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy. W art. 77(3) § 1. tej ustawy określono, że informacje odnośnie wynagrodzenie określone są na podstawie odrębnych przepisów. Mamy zatem ustawę z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Do końca 2016

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnej. Ust. 2 natomiast wskazuje na to, iż pracownik w okresie jego pierwszego roku pracy, może otrzymywać wynagrodzenie niższe, jednak nie mniej niż 80% minimalnego ustalonego na dany rok. Oczywiście nie ma żadnego problemu z tym, aby pracodawca określił wyższe wynagrodzenia.

uwaga

Określając 1. rok pracy bierzemy są… pod uwagę™ wyłącznie umowy o pracę. Umowy cywilno-prawne (zlecenie, dzieło) pozostają bez wpływu na tą… kwestię™.

Minimalne wynagrodzenie

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Projekt rozporządzenia z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. podaje kwotę 2000 zł.

 Koniec z 80% wynagrodzeniami w 1. roku pracy

Od 2017

Od 1 stycznia wchodzi w życie art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, który uchyla ust. 2 z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Oznacza, to że każdy pracownik pełnoetatowy będzie miał zagwarantowane wynagrodzenie przynajmniej minimalne. Pierwszy rok pracy nie będzie miał znaczenia.

Podsumowując wynagrodzenie dla takiej osoby, która podejmuje pierwszą w życiu pracę do końca 2016 nie może być mniejsze niż niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast od 2017 nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu