Które branże maja obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Jaki jest limit zwolnienia z kasy?


19 grudnia 2020 5 min. czytania

Czy zakładając działalność muszę kupić kasę fiskalną? To jedną z częstszych pytań, jakie zadają osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej. W tym opracowaniu postaram się na nie odpowiedzieć.

Czy zakładając działalność muszę kupić kasę fiskalną?

Odpowiedź na to pytanie będzie zależeć od tego, co będzie przedmiotem działalności gospodarczej. Niektórzy przedsiębiorcy od pierwszej sprzedaży dla osoby prywatnej będą miały obowiązek ewidencjowania przychodu przy użyciu kasy fiskalnej. Jeszcze inni podatnicy będą musieli zakupić kasę dopiero po przekroczeniu limitu 20.000 zł (w skali roku), a będą też osoby których kasa fiskalna nie będzie dotyczyć.

Temat kasy fiskalnej poruszamy, tylko wówczas gdy nabywcami naszych usług lub towarów są osoby fizyczne nie prowadzące działalności lub rolnicy ryczałtowi. Dla firm zawsze wystawiamy fakturę, a sprzedaży nie zapisujemy na kasie fiskalnej nawet jak ją mamy.

Kasa fiskalna obowiązkowa

Wykonując działalność gospodarczą obowiązkowo od pierwszej sprzedaży należy stosować kasę fiskalną, w przypadku:

 1. gdy sprzedajemy:
  • gaz płynny,
  • części do silników,
  • silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanym do napędu pojazdów,
  • nadwozia do pojazdów silnikowych,
  • przyczepy i naczepy, kontenery,
  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli),
  • silniki spalinowe tłokowe wewnętrzne spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
  • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
  • sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
  • wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (złoto, srebro, platyna),
  • zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych (np. CD, DVD, Pendrive),
  • wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
  • wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • perfumy i wody toaletowe, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 2. świadczenia usług:
  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich oraz transport międzymiastowy i specjalizowany,
  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • prawniczych, z wyłączeniem usług notarialnych,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

 

Zwolnienia z kasy fiskalnej

Odnośnie zwolnień z kasy fiskalnej to mamy dwa typy: zwolnienie podmiotowe do kwoty 20.000 zł w skali roku i zwolnienie przedmiotowe – ze względu na rodzaj wykonywanych usług.

Przy zwolnieniu podmiotowym mamy wykaz usług i towarów, które mogą z niego skorzystać. Dokładne informacje można sprawdzić w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych. Przykładowo ze zwolnienia podmiotowego korzystają:

 • usługi pocztowe i kurierskie,
 • czynności notarialne,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • sprzedaż nieruchomości,
 • dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli przedsiębiorca nie należy do grupy osób, które muszą stosować kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży lub tych zwolnionych ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, a sprzedaje dla osób prywatnych, to wówczas korzysta ze zwolnienia podmiotowego, czyli kwotowego do 20 000 zł w skali roku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu