Kasa fiskalna w formie aplikacji na telefonie?


16 sierpnia 2019 3 min. czytania

W ostatnim czasie następuje wiele zmian jeśli chodzi o kasy fiskalne. Na Rządowym Centrum Legislacji dnia 12.08.2019 r. pojawił się projekt zmiany rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Czy w związku z tym znikną tradycyjne kasy?

W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Podatnicy po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania zastąpią dotychczasowe kasy. Jednak dalej pozostanie obowiązek drukowania paragonów. Projekt rozporządzenia określa również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Projekt ma na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. Mobilne kasy mające postać oprogramowania stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących.

Kasa fiskalna w formie aplikacji

Kasy fiskalne w formie aplikacji będą mogły być używane zarówno przez podatników VAT czynnych jak i zwolnionych. Kasy takie oczywiście będą musiały posiadać certyfikat kasy. Certyfikat taki będzie wydawał producent kasy. Natomiast Szef KAS będzie rejestrował certyfikaty w zbiorze zaufanych certyfikatów. W Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa finansów będzie dostępny wykaz producentów kas posiadających zarejestrowany certyfikat danej kasy. Certyfikat producenta będzie ważny 7 lat od daty wydania.
Kasy również będą musiały posiadać połączenie z drukarką. W związku z tym podatnicy będą zobowiązani do wydawania paragonów swoim klientom. Przypomnijmy, że obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej jest przed otrzymaniem gotówki. Jednak w wielu przypadkach jest to niemożliwe. Chociażby ze względu na połączenie terminala z kasą. Paragon drukuje się dopiero po potwierdzeniu płatności. Niemniej jednak przepisy mówią jasno.
Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r

Dwa rodzaje kas

Zgodnie z projekt będą dwa rodzaje kas. Kasy ogólne oraz kasy o zastosowaniu specjalnym. Kasy:
Ogólne będą przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji.
O zastosowaniu specjalnym – kasy, które uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, związanym ze szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług. Są to m.in kasy:

  • przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką,
  • do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,
  • do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie.

Wprowadzenie kas w formie oprogramowania jest następstwem kas online. Telefon czy inne urządzenie posiadające dostęp do internetu pozwoli na bieżące przesyłanie niezbędnych danych. Zaproponowane rozwiązanie na pewno pozwoli na zmniejszenie kosztów przedsiębiorcom. W uzasadnieniu wskazano również, że ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, a tym samym przyczyni się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji.
 
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu