Kantor a kasa fiskalna w 2018 r.


3 lutego 2018 2 min. czytania

W raz z wejściem nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, co raz więcej branż oraz rodzajów działalności zostaje objętych konieczności ewidencjowania obrotu przy pomocy kasy fiskalnej.

Ministerstwo Finansów podejmując kolejne kroki zmierzające do uszczelniania systemu podatkowego, a tym samym zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Jednym z nich jest nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wyłącza z kasy fiskalnej – kantory wymiany walut. Oczywiście należy również pamiętać, że zmiany podyktowane są również wspieraniem uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

Kantor wymiany walut a kasa fiskalna

Zgodnie z nowymi przepisami mającymi zastosowanie od 2018 r. ze zwolnienie z ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej wyłącza się świadczenie usług w zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. W związku z powyższym kantory wymiany walut są zobowiązane ewidencjonować swój obrót za pomocą kasy fiskalnej. Kantory zobowiązane są dostosować się do nowych przepisów do 31.03.2018 r. Oznacza to, że od kwietnia 2018 r. kantory zobowiązane są wydawać paragony fiskalne przy handlu z osobami fizycznymi. Podatnicy którzy prowadzą kantor wymiany walut w związku z obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej muszą liczyć się wydatkiem, związanym z nabyciem kasy. Należy jednak przypomnieć, że jeśli dopełnią wszelkich formalności, będą mogli skorzystać z ustawowej ulgi za zakup pierwszego urządzenia fiskalnego. Refundacja ta jest w stanie wynieść nawet 90% kwoty netto danego modelu, ale nie więcej niż 700 zł.
kantor

Problemy

Podstawowym problem jest brak kas fiskalnych, które uwzględniają 4 miejsca po przecinku. Ministerstwo zapowiedziało wydanie wyjaśnienia określające w jaki sposób kantory wymiany walut będą ewidencjonowały sprzedaż za pomocą fiskalnej.
Kolejnym problem jest brak informacji o stawce VAT jaką należy zastosować przy rejestracji sprzedaży walut.
Mnijmy nadzieję, żę Ministerstwo odpowiednio szybko zareaguje, tak żeby kantory wymiany walut mogły wypełnić przepisy w dniu 1.04.2017 r.
Więcej informacji o zmianach przepisów, również tych planowanych, pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu