Jakie kolejne zmiany są proponowane w kodeksie pracy?


26 marca 2018 3 min. czytania

W tym opracowaniu poruszę temat zmian w kodeksie pracy dotyczących osób w ciąży. Jakie kolejne zmiany są proponowane w kodeksie pracy?

W ostatnim czasie sporo mówi się o nowym kodeksie pracy, może dwóch. Pojawia się wiele propozycji, pomysłów, a część z nich znajduje swoje odzwierciedlenie w projektach ustaw. Jeden z tych projektów przedstawię właśnie w tym opracowaniu.

Jakie kolejne zmiany są proponowane w kodeksie pracy

Jakie kolejne zmiany są proponowane w kodeksie pracy?

Projekt któremu poświęcam ten wpis, dotyczy zmiany sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży. Proponuje się dokonanie zmiany w kodeksie pracy i ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeśli chodzi o kodeks pracy, to zmianie uległby art. 92 § 1 pkt 2. Obecnie przepis ten wskazuje na to, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

Natomiast po zmianach przepis otrzymałby następujące brzmienie – za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy – w okresie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Jak widać, ze znowelizowanego artykułu usuniętoby zapis dotyczą choroby przypadającej w czasie ciąży. W zamian za to, proponuje się dodać informacje o tym, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Oznaczałoby to, że zawsze za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży zawsze wypłany byłby zasiłek chorobowy, niezależnie od ilości dni.

Uzasadnienie

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, celem regulacji jest zmiana sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadające w czasie ciąży. W jej rezultacie, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie pierwszych 33 dni tej niezdolności, wypłacany będzie zasiłek chorobowy, a nie jak do tej pory 100% wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę. Pracownica zachowa zatem 100% wysokości swojego wynagrodzenia, ale nie będzie go otrzymywać w ramach wynagrodzenia za pracę, a w ramach zasiłku chorobowego od pierwszego dnia okresu niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży. 

Projektowana regulacja będzie korzystna dla pracodawców, którzy nie będą zobowiązani do wypłacania wynagrodzenia chorobowego w wysokości 100% wynagrodzenia, gdyż koszt świadczenia chorobowego przejmie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który od pierwszego dnia choroby w czasie ciąży będzie wypłacać pracownicy zasiłek chorobowy. 

To rozwiązanie będzie także korzystne dla młodych kobiet, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zdaniem projektodawcy pracodawcy będą chętniej je zatrudniać, gdy nie będą obciążeni obowiązkiem wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni okresu niezdolności do pracy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu