Jak zgłaszać do ubezpieczeń w programie płatnik ?


30 marca 2018 3 min. czytania

Program płatnik ma na celu ułatwienie wysyłki dokumentów do ZUS. Jednym z najczęściej wysyłanych dokumentów to ZUS ZUA, czyli zgłoszenie do ubezpieczeń.

Jak zgłaszać do ubezpieczeń w programie płatnik_

Kim jest ubezpieczony ?

Ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to osoba, która zobligowana jest uiszczać składki na własne ubezpieczenia. Jak zatem zgłaszać do ubezpieczeń w programie płatnik ?

Jak zgłaszać do ubezpieczeń w programie płatnik ?

Aby dokonać zgłoszenia danej osoby do uzbepieczeń należy wprowadzić dane tej osoby do rejestru ubezpieczonych. W tym celu należy wejść w menu program → nowy lub będąc w zakładce → ubezpieczeni utworzyć poprzez znaczek białej karteczki.

utwórz nową kartotekę

Następnie pojawia się okno kartoteki ubezpieczonego gdzie uzupełniamy dane identyfikacyjnie, kod oddział NFZ oraz adresy

uzupełnienie kart. ubezpieczonego

Po poprawnym uzupełnieniu  klikamy →weryfikuj → zapisz i zamnknij

Kolejno przechodzimy do utworzenia dokumentu ZUS ZUA.

W menu dokumenty → dokumenty wprowadzone → tworzymy nowy dokument poprzez znaczek białej karteczki, wybieramy dokumenty zgłoszeniowe → ZUS ZUA. Tutaj analogicznie tworzymy wszelkie dokumenty zgłoszeniowe do ZUS.

Po zaznaczeniu wyświetla nam się lista ubezpieczonych, z której wybieramy osobę, którą chcemy zgłosić do ubezpieczeń

3

Kolejno otwiera się okno dokumentu ZUS ZUA, gdzie mamy już uzupełnione dane płatnika oraz dane osoby zgłaszanej do uebzpieczeń.

4

Zaznaczamy na dokumencie zgłoszenie do ubezpieczeń (bądź zgłoszenie zmiany/korekty danych osoby ubezpieczonej). W kolejnej zakładce uzupełniamy kod ubezpieczenia, datę powstania obowiązku podlegania pod ubezpieczenia oraz wybieramy właściwe ubezpieczenia zgodnie z obowiązkiem.

5

Po uzupełnieniu wszystkich danych weryfikujemy i zapisujemy dokument. Podczas weryfikacji program zasygnalizuje nam komunikatem : Błędnie zaznaczono dane o ubezpieczeniach. Sprawdź zasady podlegania ubezpieczeniom w poradniku ZUS lub zobacz czy ubezpieczonemu nadano schemat indywidualny – jeśli błędnie zaznaczyliśmy obowiązek podlegania pod ubezpieczenia. Po ewentualnym poprawieniu dokumentu tworzymy zestaw do wysyłki do ZUS. Przechodzimy w menu do zestawy → zestawy wprowadzone → nowy

Uzupełniamy nazwę zestawu, czyli w naszym przypadku np. Zgłoszenie do ubezpieczeń i podajemy imię i nazwisko osoby zgłaszanej. Następnie klikamy dodaj i wybieramy utworzony dokument.

7

Analogicznie weryfikujemy oraz zapisujemy zestaw, który możemy już wysłać do ZUS drogą elektroniczną.

Można to zrobić z pozycji utworzonego zestawu, klikamy prawym przyciskiem myszy na zestaw, gdzie rozwija się menu, z którego wybieramy opcję wyślij

8

Pojawia się nam kreator wysyłania zestawów, w którym przechodzimy kolejno wszystkie kroki

9

Kreator sprawdza aktualności komponentów i danych programu po czym podpisujemy zestaw podpisem elektronicznym i następuje wysyłka dokumentu do ZUS.

Należy pamiętać, że wszelkich zgłoszeń do ubezpieczeń dokonujemy w terminie 7 dni od daty powstania ich obowiązku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu