Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Przez jaki okres czasu można przebywać na urlopie wychowawczym? Jak uzyskać urlop wychowawczy? W jaki sposób i w jaki terminie zawnioskować o urlop wychowawczy?

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop, w tym także wychowawczy jest uprawnieniem pracownika. Nie mogą z urlopu korzystać osoby wykonujące zlecenie, czy dzieło. Przy działalności możemy mówić o takich quasi urlopie wychowawczym, gdyż przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Przy urlopie wychowawczym pracowniczym ważne jest to, że:

 • może o niego zawnioskować pracownik, który ma co najmniej sześciomiesięczny staż zatrudnienia do którego wlicza się także okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców,
 • ma być udzielony w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy,
 • może być podzielony maksymalnie na 5 części,
 • urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia,
 • jeden rodzic nie może skorzystać z pełnych 36 miesięcy urlopu, tylko co najmniej 1 miesiąc musi być wykorzystany przez drugiego, poza sytuacjami gdy drugi rodzic:
  • nie żyje,
  • nie ma władzy rodzicielskiej,
  • został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo ta władza została ograniczona lub zawieszona,
 • mogą równocześnie z niego korzystać oboje rodziców, a suma urlopów rodziców nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Jak uzyskać urlop wychowawczy

Jak uzyskać urlop wychowawczy?

Aby uzyskać urlop wychowawczy, pracownik musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Termin to 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co ważne, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.
Jeżeli wniosek o urlop został złożony bez zachowania terminu, to pracodawca :

 • musi udzielić urlopu wychowawczego nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku,
 • może zgodzić się na wcześniejsze rozpoczęcie urlopu bez zachowania terminu 21 dni.

Przykładowy wzór wniosku o urlop wychowawczy zamieszczamy tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu