Których przedsiębiorców dotyczy informacja VAT EU i jakie są terminy na jej złożenie?

Informacja VAT UE dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują określonych transakcji z kontrahentami z państw należących do Unii Europejskiej. Zazwyczaj ten dokument należy składać co miesiąc, ale niekiedy można to robić również kwartalnie. Kogo konkretnie i jakie zasady tutaj obowiązują?

Kto i kiedy składa informację VAT UE?

Formularz VAT UE to zbiorcza informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Z tym dokumentem mogą spotkać się przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT UE, którzy współpracują z firmami z krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisami taki druk składają właściciele firm dokonujący:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub
 • dostawy usług, opodatkowanych w kraju nabywcy.

Typowe przykłady kiedy konieczne jest złożenie informacji VAT UE to napisanie aplikacji dla kontrahenta z Niemiec, sprzedaż sprzętu komputerowego klientowi z Hiszpanii czy zakup na firmę telefonów z Anglii.

Standardowy termin składania informacji VAT UE to 15. dzień miesiąca następującego po rozliczanym okresie (miesiącu lub kwartale). Ta zasada dotyczy przedsiębiorców, którzy zdecydują się złożyć taki dokument w formie papierowej. W przypadku korzystających z rozliczeń elektronicznych informację można składać do 25. dnia miesiąca.

Informacja VAT UE kwartalnie – kto może tak składać?

Możliwość składania dokumentów nie w systemie miesięcznym, ale kwartalnym może być dla przedsiębiorcy sporym ułatwieniem ograniczającym częstotliwość dopełniania formalności. Taka opcja istnieje również w kontekście druku VAT UE. Nie jest jednak dana wszystkim właścicielom firm.

Prawo do składania informacji VAT UE kwartalnie możliwe jest jedynie jeśli łącznie spełnione są poniższe warunki:

 • w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość transakcji z tytułu WDT nie przekracza kwoty 250 000 zł,
 • całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50.000 zł,
 • transakcja dotyczy dostawy usług opodatkowanej w kraju nabywcy (nie występuje tu żaden limit).

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia, któregoś z tych warunków, zobligowany jest do składania informacji VAT UE miesięcznie.

Których przedsiębiorców informacja VAT UE nie obowiązuje?

Warto jednak zauważyć, że nie każda transakcja z unijnym kontrahentem wymaga wykazania w informacji VAT UE. Takiego obowiązku nie ma w przypadku importu usług (np. zakup reklam w Google). Identycznie jest w przypadku świadczenia usług lub sprzedaży towarów na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (obowiązują tu takie same zasady jak przy transakcjach krajowych).

Przedsiębiorca nie musi również składać tej informacji jeżeli w danym okresie nie dokonał transakcji, która tego wymaga. Samo posiadanie statusu zarejestrowanego podatnika VAT UE do tego nie obliguje. Co za tym idzie nie składa się „zerowych” informacji podsumowujących.

Brak informacji VAT UE nie zwalnia jednak przedsiębiorcy z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu