Przedsiębiorca, który nie jest pewien jak rozumieć określone przepisy skarbowe, może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Tym sposobem ochroni się przed konsekwencjami niewłaściwego postępowania. Podpowiadamy krok po kroku jak wystąpić z takim wnioskiem.

Indywidualna interpretacja podatkowa to pisemne objaśnienie przepisów w konkretnej sprawie, które na wniosek zainteresowanego sporządza organ podatkowy. O jej wydanie może wystąpić każda osoba. Taka interpretacja chroni wnioskodawcę przed konsekwencjami własnego postępowania.

1. Pobierz formularz lub stwórz samodzielnie

Złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wymaga odpowiedniej formy. Przede wszystkim należy zrobić to na piśmie. Najlepiej odpowiedni formularz ORD-IN(5) pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Właściwy druk można sporządzić również we własnym zakresie bez ściągania gotowego wzoru. Istotne jedynie, by dokument, który przedsiębiorca zamierza złożyć, miał wszystkie konieczne elementy.

2. Uzupełnij wniosek

To niezwykle ważny etap składania wniosku o interpretację. Trzeba w nim bowiem podać szczegóły sytuacji, co do, której chce się uzyskać wyjaśnienie.

Poprawnie sporządzony wniosek powinien zawierać:

  • precyzyjny opis postępowania, co do którego chce się uzyskać wyjaśnienie,
  • konkretne pytanie wnioskodawcy,
  • opis stanowiska wnioskodawcy w danej sprawie,
  • oświadczenie, że w tej konkretnej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, nie ma miejsca kontrola podatkowa lub skarbowa i nie została ona ostatecznie rozstrzygnięta przez inny organ,
  • podpis wnioskującego albo osoby uprawnionej do jego reprezentowania (w takim przypadku trzeba także załączyć pełnomocnictwo).

Jeśli wniosek jest niepoprawny lub niekompletny to osobę, która go złożyła wzywa się do uzupełnienia braków lub wprowadzenia zmian. Należy to zrobić w terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania.

3. Złóż formularz we właściwym Urzędzie Skarbowym

Wnioski o interpretację indywidualną przyjmowane są jedynie w pięciu izbach skarbowych w Polsce. Konkretny urząd ustalany jest w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Druk można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do izby skarbowej w:

  • Bydgoszczy (województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie),
  • Katowicach (województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie),
  • Łodzi (województwa: lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie),
  • Poznaniu (województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie),
  • Warszawie (województwa: mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mieszkają lub mają siedzibę za granicą).

4. Wnieś opłatę skarbową

Wraz ze złożeniem wniosku trzeba wnieść opłatę skarbową. Jej wysokość to 40 zł od każdego opisanego zdarzenia. Jeśli na piśmie zostanie ujętych kilka różnych zdarzeń, trzeba zapłacić za każde osobno.

Pieniądze należy wpłacić w kasie izby skarbowej lub przelać na jej rachunek bankowy w ciągu tygodnia od złożenia formularza. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, to wniosek nie zostanie rozpatrzony.

5. Zaczekaj na odpowiedź

Indywidualne interpretacje nie są wydawane „od ręki”. Na postanowienie trzeba trochę zaczekać. Nie dłużej jednak niż do trzech miesięcy od złożenia wniosku. Jeśli w dyrektor izby skarbowej nie wyda interpretacji w tym terminie to uznaje się, że postępowanie wnioskodawcy jest albo będzie prawidłowe (zapytanie może odnosić się stanu aktualnego bądź zdarzenia przyszłego).

Chcesz być w dobrych relacjach z Urzędem Skarbowym?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.