Impreza firmowa, a rozliczenie pracownika


15 grudnia 2017 3 min. czytania

Jak wygląda zależność między imprezą firmową, a rozliczeniem pracownika? Czy spotkanie należy wycenić i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS?

Wigilie firmowe tuż tuż, więc kadrowi i księgowi z pewnością zastanawiają się na tym, jak podejść właściwie do tematu rozliczenia takiego pracownika, który weźmie udział w spotkaniu firmowym.

Impreza firmowa, a rozliczenie pracownika

Przychód pracownika

Aby zastanawiać się nad opodatkowaniem lub oskładkowaniem należy przeanalizować najpierw temat tego, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z przychodem pracownika w postaci nieodpłatnego świadczenia.

W temacie tego, czy spotkanie firmowe np. świąteczne stanowi przychód pracownika wypowiedział się między innymi Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Określił on, że za nieodpłatne świadczenia mogą być uznane tylko te świadczenia, które cechuje to, że:

  1. zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2. zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

TK uznał zatem, że udział w imprezie firmowej pracownika nie stanowi dla niego przysporzenia, korzyści majątkowej czyli nie stanowi przychodu pracownika. Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 sierpnia 2016 r., nr ITPB2/4511-495/16/BK.

Warto też zastanowić się nad tym, jakie przy okazji jest podejść organów do kwestii udziału członków rodziny w takich spotkaniach firmowych. Tutaj organy wypowiadały się wielokrotnie i przeważa stanowisko, że udział członków rodziny w imprezie firmowej nie stanowi przychodu pracownika. Tak uznał między innymi:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2016 r., nr IPPB4/4511-339/16-3/JK2,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacjach indywidualnych z 10 marca 2016 r., nr ITPB2/4511-44/16/MM,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacjach indywidualnych z 22 grudnia 2015 r., nr ITPB2/4511-897/15/IB.

Efekt powyższej analizy jest taki, że udział pracownika i członków jego rodziny w imprezie firmowej takiej, jak np. wigilia firmowa nie stanowi przychodu pracownika.

Impreza firmowa, a rozliczenie pracownika – PIT, ZUS

W sytuacji uczestnictwa w imprezie firmowej nie mamy przychodu z tego tytułu, a zatem podstawy do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy i potrącenia jej. 

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o składki ZUS. Nie ma podstawy do naliczenia składek społecznych i zdrowotnych. Stanowisko to podzielił Odział ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2016 r., znak : DI/100000/43/507/2016.

Z tytułu udziału w imprezie firmowej nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy i nie opłaca się składek ZUS.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu