Import usług przez podatnika zwolnionego z VAT


27 listopada 2015 2 min. czytania

Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. W najbliższym czasie chciałbym zakupić usługę elektroniczną od firmy z siedzibą w Unii Europejskiej. O czym muszę pamiętać w związku z tym zakupem ?

Zakup usługi elektronicznej od firmy stanowić będzie dla Pana import usług. Przed zakupem należy dokonać rejestracji do tzw. VATu unijnego. Import usług spowoduje u Pana konieczność zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji. 

Obowiązki podatnika przed pierwszym importem usług.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy przed dokonaniem pierwszego importu usług z innego kraju Unii Europejskiej są zobligowani do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego do tzw. VATu unijego. W tym celu należy złożyć dokument VAT-R. Podatnik zwolniony z VAT na formularzu VAT-R (11) powinien zaznaczyć kwadrat 61. a w polu 62.  wskazać przewidywaną datę od której zamierza dokonywać importu usług.
Warto zaznaczyć, że podmiot zwolniony z VAT (podmiotowo czy przedmiotowo) dokonując rejestracji do VATu unijnego zachowuje krajowe zwolnienie.
Import usług przez podatnika zwolnionego z VAT

Rozliczenie importu usług u podatnika zwolnionego z VAT

Rozliczenie importu usług u podatnika zwolnionego z VAT będzie polegało na naliczeniu do podstawy opodatkowania kwoty VAT według stawki jaka obowiązuje na daną usługę w Polsce.
Zakładając, że podatnik nabył usługę elektroniczną za 500 zł, na którą obowiązuje w Polsce 23 % stawka VAT będzie zobligowany do naliczenia 115 zł VAT (0,23*500 zł). Wyliczoną kwotę podatku podatnik będzie zobowiązany wpłacić na konto Urzędu Skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. W tym samym terminie podatnik będzie zobowiązany do złożenia do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-9M. Import usług z krajów Unii Europejskiej na aktualnej wersji deklaracji (4) należy wykazać w pozycji 12. i 13.
Zapłacona kwota podatku z tytułu importu usług jest dla podatnika zwolnionego z VAT  kosztem podatkowym w dacie zapłaty.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu