Ile wyniosą składki pomocnika rolnika? Na jakiej podstawie będą ustalane? Do kiedy i kto ma obowiązek je wyliczyć oraz zapłacić? Czy co miesiąc należy składać deklaracje do KRUS?

We wcześniejszym artykule wskazałam, że pomocnik rolnika podlega pod ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w KRUS. Oznacza to, że są za niego opłacane składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz zdrowotne. Obowiązek wyliczenia i uregulowania składek w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca ciąży na rolniku, który podpisał umowę o pomoc z tym pomocnikiem.

Podstawy do wyliczenia składek

Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to składka zdrowotna jest niepodzielna i płacona jest za cały miesiąc, niezależnie od tego ile faktycznie czynności przez cały ten okres były wykonywane. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  pomocników rolników stanowi kwota 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Składka od nowej podstawy wymiaru obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku.
A jak wygląda sytuacja z pozostałymi składkami? Tutaj KRUS podaje stawki w zależności od ilości dni pracy w danym miesiącu. Nie mam określonych stawek procentowych dla danych składek, tylko gotowe kwoty podane wprost.

Podsumowując, składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie są dzielone, czyli są opłacane tylko za te dni w których była wykonywana pomoc. Natomiast składka zdrowotna jest niepodzielna i opłacana jest za cały miesiąc, w których chociaż przez jeden dzień była świadczona pomoc. Składki opłaca rolnik za pomocnika w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca. Oprócz zapłaty składek nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji, jak w przypadku opłacania składek ZUS.
Chciałabym też zaznaczyć, że płatnikiem składek jest rolnik, natomiast kwestia finansowania składek nie jest doprecyzowana w przepisach i pozostaje do ustalenia między stronami – rolnik i pomocnik rolnika.

Składki pomocnika rolnika za maj i czerwiec 2018

KRUS podał na swojej stronie internetowej wysokości składek na najbliższe miesiące, czyli maj i czerwiec. Dodatkowo zamieszczam je poniżej.

Uregulowania w zakresie umowy o pomoc obowiązują od 18 maja 2018 r., zatem maksymalnie pomocnik w maju 2018 może przepracować 14 dni na podstawie tej umowy.
Przykład 1 – Pomocnik rolnika rozpoczął wykonywanie pomocy przy zbiorach od dnia 18 maja 2018 r. Umowa została zawarta na okres od 18 maja do 31 maja 2018 r. Oznacza to, że należy dokonać:

  • zgłoszenia pomocnika do KRUS w terminie 7 dni, czyli do dnia 25 maja 2o18 r. włącznie,
  • zapłaty składek w wysokości 161 zł (142 + 19) w terminie do 15. czerwca 2018 r.


Przykład 2 – Pomocnik rolnika rozpoczął wykonywanie pomocy przy zbiorach od dnia 1 czerwca 2018 r. Umowa została zawarta na okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 r. Oznacza to, że należy dokonać:

  • zgłoszenia pomocnika do KRUS w terminie 7 dni, czyli do dnia 7 czerwca 2o18 r. włącznie,
  • zapłaty składek w wysokości 184 zł (142 + 42) w terminie do 15. lipca 2018 r.

Przykład 3 – Pomocnik rolnika rozpoczął wykonywanie pomocy przy zbiorach od dnia 18 maja 2018 r. Umowa została zawarta na okres od 18 maja do 30 czerwca 2018 r. Oznacza to, że należy dokonać:

  • zgłoszenia pomocnika do KRUS w terminie 7 dni, czyli do dnia 25 maja 2o18 r. włącznie,
  • zapłaty składek  za maj w wysokości 161 zł (142 + 19) w terminie do 15. czerwca 2018 r.
  • zapłaty składek za czerwiec w wysokości 184 zł (142 + 42) w terminie do 15. lipca 2018 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu