Od 2019 r. zasadą jest wypłacanie wynagrodzenie w formie bezgotówkowej. Czy pracownik może zawnioskować o wypłatę środków do rąk własnych? Czy pracodawca ma jakieś obowiązki informacyjne w związku z tą zmianą?

  • W 2019 r. zasadą jest wypłata wynagrodzenia na konto.
  • Pracownik na swój wniosek może otrzymywać wypłatę w gotówce, do rąk własnych.

Zasada do końca 2018 r.

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenia wypłaca się w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
Kwestia formy wypłaty wynagrodzenia była i jest uregulowana w art. 86 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Do końca 2018 r. zasadą była wypłata wynagrodzenia w gotówce. Pracownik zazwyczaj na liście płac musiał się podpisać, aby potwierdzić że otrzymał środki. Co ważne, pracownik na swój wniosek mógł otrzymywać wynagrodzenie na konto.

Forma wypłaty wynagrodzenia w 2019 r.

Od 2019 r. zasadą jest wypłata wynagrodzenie w formie bezgotówkowej – na rachunek bankowy. Oczywiście na wniosek pracownika można wypłacać wynagrodzenie do rąk własnych – w gotówce.
Pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 2019 r. otrzymujący przelewy, nie muszą nic robić, natomiast osoby zatrudnione przed 1 stycznia 2019 r. otrzymujący wynagrodzenie w gotówce, mogą:

  • dalej pobierać świadczenia w tej formie, muszą jedynie złożyć wniosek,
  • przekazać nr rachunku bankowego do przelewów.

Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Forma wypłaty wynagrodzenia w 2019 r.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

W terminie do 22.01.2019 r. pracodawca miał obowiązek poinformować swoich pracowników otrzymujących wynagrodzenie w gotówce, aby:

  • podali nr rachunku bankowego do wypłaty,
  • złożyli wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w gotówce.

Kiedy pracodawca musi zlecić przelew wynagrodzenia pracownika?

Przelew na rachunek pracownika musi być zlecony w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na tym rachunku najpóźniej w dniu określonym jako termin wypłaty wynagrodzenia. Samo zlecenie przelewu w terminie wypłaty nie jest wystarczające.
Pracownicy często w obawie przed opłatami, nie chcą zakładać rachunków bankowych. Natomiast od sierpnia 2018 banki mają obowiązek zakładania bezpłatnych kont, umożliwiających otrzymywanie wpływów z tytułu np. wynagrodzenia za pracę.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu