Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności np. świadczą usługi turystyczne lub sprzedają towary używane, mogą korzystać z opodatkowania na specjalnych zasadach i wystawiać tzw. fakturę VAT-marża. 

Czym jest faktura VAT marża

Faktura VAT marża jest wyjątkowym dokumentem, który dotyczy sposobu naliczania podatku. W przypadku tego dokumentu podstawą do opodatkowania nie jest cała kwota transakcji – tylko marża naliczana przez sprzedawcę. Marża to różnica pomiędzy kwotą należności, jaką musi zapłacić nabywca usługi lub produktu, a ceną, którą zapłacił wcześniej sprzedawca.

Oznacza to, że sprzedawca odprowadza do urzędu skarbowego niższą kwotę podatku VAT. Nabywca z kolei zalicza do kosztów działalności całą cenę zakupu – bez możliwości odliczenia podatku VAT.

Kiedy wystawiamy fakturę VAT marża

Fakturę VAT marża wystawia się w przypadku transakcji dotyczących:

 • sprzedaży towarów używanych,
 • handlu dziełami sztuki,
 • handlu przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami,
 • usług turystycznych.

Faktury VAT marża możemy wystawiać, kiedy prowadzimy np. komis z używanym sprzętem elektronicznym, sprzedajemy używane auta albo mamy biuro podróży.

Jakie informacje zawiera faktura VAT marża

Faktura VAT marża, będąc szczególnym rodzajem faktury, zawiera:

 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery NIP;
 • datę sprzedaży i wystawienia oraz kolejny numer faktury;
 • nazwę towaru lub usługi, jednostki miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 • ogólną kwotę należności (kwota ta powinna być określona cyframi i słownie);
 • odpowiednie oznaczenie faktury.

Odpowiednie oznaczenie faktury oznacza natomiast określenie rodzaju działalności, której dokument dotyczy:

 • “procedura marży – towary używane”,
 • “procedura marży – dzieła sztuki”,
 • “procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”,
 • “procedura marży dla biur podróży”.

Jak wyliczyć VAT z faktury VAT marża

Na fakturze VAT marża znajduje się kwota do zapłaty. A co z podatkiem VAT, który wystawiający dokument musi zapłacić? Kwotę tę wylicza się od marży, czyli różnicy pomiędzy należnością na fakturze a kwotą, którą sprzedawca zapłacił za dany towar lub usługę. Uzyskujemy wtedy kwotę marży brutto (marża netto z podatkiem VAT). Aby obliczyć kwotę podatku VAT należy obliczyć różnicę pomiędzy marżą brutto a marżą netto.

co to jest faktura VAT marża

Przykład:

Przedsiębiorca zakupił towar za 4000 zł, sprzedał za 5000 zł. Różnica pomiędzy cenami wynosi 1000 zł – i to jest właśnie marża brutto. Jeśli chcemy wyliczyć podatek, musimy obliczyć marżę netto, czyli 1000 zł/1,23 (przy 23% VAT), co daje nam kwotę 813,01 zł. Podatek VAT wyniesie więc: 1000 zł – 813,01 zł = 186,99 zł.

Faktura VAT marża nie jest obowiązkowa

Opodatkowanie w systemie VAT-marża jest dobrowolne. Oznacza to, że przedsiębiorcy uprawnieni do jej stosowania mogą z niej skorzystać, ale nie jest to konieczne.

Co więcej, przedsiębiorca może dokonywać transakcji rozliczanych zarówno za podstawie procedury VAT marża, jak i zasad ogólnych. Wówczas należy jednak prowadzić osobną ewidencję, która zawierać będzie kwoty nabycia towarów lub usług, które są potrzebne do wyliczenia kwoty marży.

Chcesz rozliczać faktury VAT w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
 • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
 • Rozliczaj się samodzielnie w inFakcie lub skorzystaj z wyboru sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.