Faktura za ogłoszenie o sprzedaży pojazdu a odliczenie VAT


24 maja 2017 2 min. czytania

Osoba prowadząca działalność gospodarczą chce sprzedać samochód osobowy, który jest jej środkiem trwałym. Od wydatków związanych z pojazdem odliczała 50% VAT. Przedsiębiorca otrzymuje fakturę za zamieszczenie ogłoszenia w prasie. W jakiej wysokości może odliczyć VAT z tej faktury?

Pojazd osobowy

W art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest informacja, że pod pojęciem pojazdu osobowego należy rozumieć pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Idąc dalej, należy stwierdzić iż przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego – art. 2 pkt 32, 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym.

Częściowe odliczenie VAT

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego (podlegającego odliczaniu przez nabywce), stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Chodzi tutaj o wydatki dotyczące :

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (koszty eksploatacyjne).

Faktura za ogłoszenie o sprzedaży pojazdu, a odliczenie VAT

Faktura za ogłoszenie

Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy zauważyć, że zamieszczenie ogłoszenia w prasie nie stanowi kosztu eksploatacyjny pojazdu. Ten wydatek związany jest ze sprzedażą, która będzie czynnością opodatkowaną według stawki 23%, zatem w mojej opinii podatnikowi przysługuje odliczenia 100% VAT z faktury za zamieszczenie ogłoszenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu