Faktura od podmiotu niezarejestrowanego do VAT


21 kwietnia 2018 2 min. czytania

Faktura od podmiotu niezarejestrowanego jako czynny podatnik VAT a jak wygląda kwestia odliczenia podatku VAT z takiej faktury? czy jest w ogóle możliwość odliczenia podatku VAT od otrzymanej faktury od podmiotu niezarejestrowanego do VAT?

faktury_05
Na wstępie należy wskazać, że w myśl art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednak zgodnie z odpowiedzią na interpelację 6970 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, sam fakt otrzymania faktury z wykazanym podatkiem VAT nie jest wystarczającą przesłanką do realizacji prawa do dokonania obniżenia podatku należnego. 

Faktura od podmiotu niezarejestrowanego

Zatem jak wskazano sam fakt otrzymania faktury nie jest wystarczającą przesłanką do realizacji prawa do dokonania obniżenia podatku należnego. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w interpelacji, żeby podatnik miał prawo odliczenia podatku VAT, to po stronie wystawcy faktury podatek VAT musi być wymagalny, czyli musi powstać obowiązek podatkowy z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto, niewystarczającym jest sam fakt, że dana usługa została wykonana, jeżeli nie zostanie wykazane, że w wyniku czynności udokumentowanej fakturą, wystawioną przez podmiot niezarejestrowany, rodzącej u sprzedawcy powstanie obowiązku podatkowego doszło do nabycia tej usługi.
Faktura od podmiotu niezarejestrowanego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może być przesłanką odmowy prawo do odliczenia w przypadku udowodnienia na podstawie obiektywnych przesłanek, że podatnik będący odbiorca usługi lub dostaw stanowiących podstawę do odliczenia VAT wiedział lub powinien wiedzieć, że transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.
Podsumowując, Podsekretarz Stanu wskazał, że brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy automatycznie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie jednak nabywca towarów w przypadku pojawienia się wątpliwości odnośnie kontrahenta, a brak rejestracji stanowi istotną okoliczność, która powinna być wzięta pod uwagę, powinien zachować szczególną ostrożność i przedsięwziąć wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu