Elektroniczne paragony już od 1 stycznia 2018 r.


30 sierpnia 2016 2 min. czytania

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2018r.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu głównym celem nowego rozporządzenia, zastępującego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. jest dostosowanie regulacji do możliwości emisji paragonów w formie papierowej oraz elektronicznej. Paragony nadal będą mogły być drukowane jednak pojawi się również dodatkowa opcja przekazania go klientowi w formie elektronicznej.

Projekt rozporządzenia znosi też możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

W uzasadnieniu wskazano, że co prawda obecny system fiskalizacji jest bezpieczny jednak dostrzega się:

-brak centralnego systemu do analizy i kontroli transakcji sprzedaży,

-systemy i urządzenia fiskalne nie są dostosowane do realizacji centralnego raportowania transakcji.

Potrzebny jest zatem system łączący kasy fiskalne z centralnym repozytorium a także z terminalami płatniczymi.

elektroniczne paragony

Nowe rozporządzenie ma wnieść potrzebne zmiany poprzez:

1. Cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych,

2.Zapewnienie transmisji danych z kas do centralnego repozytorium,

3.Umożliwienie zaawansowanej analizy danych fiskalnych.

Słowem wyjaśnienia repozytorium to system teleinformatyczny, prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, którego jednym z ważniejszych celów jest odbieranie danych przekazywanych przez kasy rejestrujące oraz komunikacja z kasami w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji oraz realizowania innych zadań kontroli skarbowej. Zakłada się zatem, że od stycznia 2018 r. kasy zostaną wyposażone w opcję automatycznej, elektronicznej wysyłki danych o zawartych transakcjach do repozytorium czyli centralnej bazy danych.

Wprowadzenie elektronicznych paragonów ściśle wiąże się z art. 193a ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczącym struktur logicznych Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Proponowane zmiany z jednej strony wychodzą naprzeciw konsumentom, którzy będą mieli łatwiejszy dostęp do dokumentów zakupu z drugiej zaś mają się one przyczynić do uszczelnienia systemu podatkowego i walki z szarą strefą.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu