Ministerstwo Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia przygotowuje projekt pod nazwą „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który ma na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań. Zmiany te odnoszą się także do przedsiębiorców, bowiem przewidują wprowadzenie m. in. e-paragonów oraz e-faktur.

Jak wskazano w projekcie, strumień e-Faktura i e-Paragon, ma pomóc w osiągnięciu kluczowych celów dla państwa i gospodarki, w tym:

 • zwiększenie ściągalności podatków,
 • transparentności działań i wydatków jednostek finansów publicznych,
 • obniżenia kosztów administracji i gospodarki,
 • uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE poprzez włączenie Polski do Jednolitego Europejskiego Rynku Cyfrowego.

B2A oraz B2B

Dzięki wdrożenie e-faktur w relacjach B2A (zamówienia publiczne) oraz B2B (’firma-firma’) zakłada się, że :

 • liczba e-faktur (obecnie 1%) w roku 2018 powinna wzrosnąć do 9%, w 2019 sięgnąć 30%, natomiast w 2020 r. będzie wynosiła 60%,
 • do 2020 roku do 20% powinna wzrosnąć liczba e-transakcji ponadgranicznych w Unii Europejskiej z udziałem polskich przedsiębiorstw i administracji,
 • zmniejszy się liczba fałszywych faktur w obiegu: 2018 r. – 10% , 2019 r. – 50%, 2020 r. – 90%.

B2C

W przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów, zazwyczaj sprzedaż ujmowana jest na kasie fiskalnej, a nabywca otrzymuje paragon. Zmiany przewidują wprowadzenie e-paragonów, których według szacunków udział w 2020 roku wyniesie 100%. Oczekuje się, że liczba kas fiskalnych zintegrowanych z terminalem płatniczym w 2017 roku wyniesie 30% , a 2019 r. – 100%. Wskazano, że dla wprowadzenia tego rozwiązania istotne jest :

 • wdrożenie zintegrowanych rozwiązań technologicznych kas rejestrujących, drukarek fiskalnych i terminali płatniczych,
 • wdrożenie usług homologacji,
 • standaryzacja danych e-paragonu,
 • dostosowanie prawa (uzupełnienie przepisów prawa dla wdrożenia e-paragonów),
 • utworzenie systemu e-paragonów – rejestracja e-paragonów on-line, centralna baza danych dla US

Wprowadzenie takich zmian przyniesienie nie małe zamieszanie. Dotychczasowe urządzenie fiskalne, zapewne nie będą mogły być używane. Przedsiębiorcy będą zmuszenie do zakupu kolejnych kas, które będą rejestrowały sprzedaż, a informacje natychmiastowo będą przesyłane do urzędu. Dodatkowo sprzedaż dokonywana w ten sposób, będzie musiała być powiązana ze strukturami logicznymi jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

E–paragon i e–faktura

Oczekiwane korzyści

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to zmiany mają przynieść :

 • wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku UE dzięki e-gotowości technologicznej i standaryzacyjnej polskich przedsiębiorstw do współpracy transgranicznej,
 • obniżenie kosztów fakturowania i przetwarzania danych, wymiany dokumentów, obsługi zamówień publicznych w przedsiębiorstwach,
 • obniżenie kosztów obsługi administracyjnej zamówień publicznych,
 • możliwość uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE dzięki włączeniu Polski do Jednolitego Europejskiego Rynku Cyfrowego

W przypadku konsumenta dostępność paragonów w formie elektronicznej, ma ułatwić zarządzanie domowym budżetem, czy też składanie reklamacji (zazwyczaj konieczny jest paragon, który zaginął lub wyblakł).

Szczegółowe informacje odnośnie całego projektu dostępne są pod tym linkiem.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu