Ile w 2018 wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorców, którzy nie mają prawa do ulg i zwolnień?


20 listopada 2017 2 min. czytania

Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do opłacania preferencyjnych składek ZUS muszą opłacać ubezpieczenia od znacznie wyższej podstawy. Na jakim poziomie będzie ona w 2018 roku i ile wyniesie duży ZUS w 2018 roku?

Informacje ogólne

Pisałam już o minimalnej podstawie, jaką może zadeklarować przedsiębiorca, który opłaca preferencyjny ZUS w 2018 rok. Będzie ona wynosić 630 zł. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy z małego ZUS skorzystać nie mogą, to dla nich minimalna podstawa to zadeklarowana kwota nie mniejszej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek – art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne

Ta wartość określana jest w ustawie budżetowej. Jeśli chodzi o ustawę na 2018 rok to nie jest zatwierdzona – pozostaje w fazie projektu, zatem wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia którą przedstawiam jeszcze nie jest jeszcze wiążąca (może też ulec zmianie).

Przewiduje się, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniesie 4443 zł, czyli minimalne podstawa na dużym ZUS wyniosłaby 60% *  4443 zł = 2665,80 zł.

Wysokość składek społecznych i FP

Stopy procentowe składek społecznych zostały uregulowane w art. 22 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast funduszu pracy w art. 104 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwoty poszczególnych minimalnych składek w 2017 roku wyniosą:

  • emerytalna – 19,52% z 2665,80 zł = 520,36 zł
  • rentowa – 8% z 2665,80 zł = 213,26 zł,
  • chorobowa (dobrowolna) – 2,45% z 2665,80 zł = 65,31 zł
  • wypadkowa – 1,8% z 2665,80 zł = 47,98 zł
  • FP – 2,45% z 2557,80 zł = 65,31 zł

Sumarycznie kwota najniższych składek ZUS z ubezpieczeniem chorobowym i FP wyniesie 912,22 zł, a bez chorobowego 846,91 zł.

Wzrost

W poniższej tabeli zestawienie składek w 2017 i 2018 roku. Podstawa wzrosła o 108 zł z 2557,80 zł do 2665,80.

Składka

2017 r.

2018 r.

Różnica

emerytalna

499,28 zł

520,36 zł

21,08 zł

rentowa

204,62 zł

213,26 zł

8,64 zł

chorobowa

62,67 zł

65,31 zł

2,64 zł

wypadkowa

46,04 zł

47,98 zł

1,94 zł

fundusz pracy

62,67 zł

65,31 zł

2,64 zł

składki ZUS z chorobowym

875,28 zł

912,22

36,94 zł

składki ZUS bez chorobowego

812,61 zł

846,91

34,30 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu