Dotacje i dofinansowania – Szkolenie z księgowości (odc. 4) [wideo]


26 marca 2018 13 min. czytania

Jakie przedsiębiorca może otrzymać dotację i dofinansowania? Gdzie może się o niego ubiegać? Zapraszam do zapoznania się z zapisem materiału wideo ze szkolenia.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aneta Socha i podczas dzisiejszego wykładu chciałabym państwu przedstawić informacje dotyczę dotacji i dofinansowań.

Dotacje i dofinansowania

Jeżeli chodzi o rozwiązania dla przedsiębiorców, można tutaj zaprezentować wiele opcji. W momencie, kiedy przedsiębiorca zastanawia się nad jakimiś dofinansowaniami, to najczęściej udaje się do księgowego właśnie z pytaniem: jakie środki, gdzie mogę uzyskać, w jakiej wysokości? My jako księgowi musimy mieć nie tylko szeroką wiedzę z zakresu księgowości czy związaną z kadrami i płacami, ale często też przedsiębiorcy zwracają się do nas z zapytaniami w sprawie dotacji i dofinansowań.

Jeżeli chodzi o instytucje, które możemy przyszłym przedsiębiorcom lub też osobom, które już prowadzą działalność gospodarczą, zaproponować, to jest ich wiele. Są to zarówno instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Postaram się Państwu pokrótce przybliżyć ten temat, jeżeli chodzi o jakieś dotacje i dofinansowania, o takie, można powiedzieć, najczęstsze instytucje, z którymi ja się zetknęłam, o które najczęściej pytają przedsiębiorcy.      

Drodzy Państwo, temat dotacji i dofinansowań pojawia się już na samym początku, czyli w momencie, kiedy taka osoba, zainteresowana założeniem działalności gospodarczej do nas przychodzi i pyta, czy przed założeniem działalności gospodarczej może otrzymać jakąś dotację. Odpowiedź brzmi: tak. Zatem przedsiębiorca pyta dalej: a gdzie i w jakiej wysokości? I tutaj księgowi zazwyczaj odpowiadają, że dotację można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy. I to jest, oczywiście, właściwa odpowiedź, natomiast przyszły przedsiębiorca najczęściej drąży temat i pyta o to, w jakiej wysokości czy na jaki cel może uzyskać tę dotację.

PUP

Pierwszą instytucją, którą chciałabym Państwu zaprezentować, jest właśnie Powiatowy Urząd Pracy. Jeżeli więc przychodzi do nas taka osoba zainteresowana założeniem działalności gospodarczej, to nawet jeśli nie pyta wprost o dofinansowanie, warto takiemu przyszłemu przedsiębiorcy przekazać taką informację, że ma możliwość starania się o dofinansowanie z tego względu, że może to być dla niego dość znacząca informacja.

Jeżeli chodzi o dotacje z Powiatowego Urzędu  Pracy, to pierwszą z nich jest dotacja na założenie działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o obecnie obowiązujące maksymalne kwoty dofinansowań, to jest to kwota ok. 25 tys. zł. Jest to kwota, która początkującemu przedsiębiorcy może się przydać, dlatego warto o takiej możliwości go poinformować. Jest szereg warunków, które pozwalają na uzyskanie takiej dotacji i tutaj każdy przedsiębiorca powinien o te warunki, o te uregulowania, które pozwolą na złożenie wniosku o dotację, dopytać samodzielnie. Istnieją bowiem pewne odgórne uregulowania, wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia, ale jeśli chodzi o środki przyznawane z każdego z urzędów pracy, to mogą pojawiać się jeszcze jakieś dodatkowe uregulowania. Dlatego trzeba też wskazać przedsiębiorcy, aby o te kwestie dopytał w swoim urzędzie pracy. Zazwyczaj jest tak, że kluczowym warunkiem, pozwalającym na ubieganie się o dotację, jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Jednak podkreślam, w każdej sytuacji najlepiej skontaktować się z urzędem pracy i dopytać o dokładne warunki. Taka dotacja jest bezzwrotna. Bezzwrotna, ale pod warunkiem, że przedsiębiorca spełni wszystkie wymogi określone w umowie. Umowa taka jest też kwestią pewnego ustalenie pomiędzy urzędem pracy a przedsiębiorcą. Może ona zawierać pewne dodatkowe warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, aby ta dotacja była bezzwrotna a przedsiębiorca nie musiał części lub całości tej kwoty zwracać.

Często zdarza się też tak, ze urzędy zastrzegają sobie, że w okresie 12 miesięcy przed dniem ubiegania się danej osoby o dotacje, ta osoba nie odmówiła przyjęcia zatrudnienia lub nie przerwała stażu. Warto więc, aby osoba rozważająca złożenie wniosku o dotacje, także i takie informacje sprawdziła. Często we wnioskach pojawia się także taki warunek, że są to środki jednorazowe. Oznacza to, że jeżeli dana osoba prowadziła już wcześniej działalność gospodarczą i otrzymała wtedy środki z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności, to najpewniej już tych środków na drogą działalność gospodarczą nie uzyska.     

W większości urzędów pracy jest też taka informacja, że te środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dotyczą wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych. Więc podejrzewam, że osoba, która decyduje się na założenie, na przykład, spółki, z takiego świadczenia, z takiej dotacji skorzystać nie będzie mogła.

I to jest pierwsza instytucja, Powiatowy Urząd Pracy, o której warto powiedzieć przedsiębiorcy, bo urzędy pracy na pewno dysponują środkami na cele zakładania działalności gospodarczych.

Kolejna informacja, którą możemy przekazać, dotyczy sytuacji, kiedy działalność jest już prowadzona, czyli dotyczy przedsiębiorcy, który stara się o jakieś dodatkowe środki. Tutaj urzędy pracy także dają pewne możliwości rozwoju firmy, dają pewne ułatwienia, jeżeli chodzi o tych małych przedsiębiorców a mianowicie dają wsparcie w postaci finansowania staży a także refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia środowiska pracy, refundacji składek społecznych za zatrudnienie bezrobotnych do 30. roku życia i składki społeczne pracowników do 30. roku życia a także dofinansowania przy zatrudnieniu pracowników powyżej 50. roku życia. Chciałabym tutaj podkreślić, że urzędy pracy dają pewien wachlarz dotacji, z których przedsiębiorca może skorzystać. Warto się z takimi informacjami zapoznać. Myślę, że jeżeli takie informacje przekażemy przedsiębiorcy,jeżeli będziemy w temacie, gdy przyjdzie do nas z takim problemem, to może to też zaważyć na współpracy z taką osobą. Może to też przekonać przyszłego przedsiębiorcę do założenia działalności gospodarczej.   

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak wspomniałam, też są różne możliwości, jeżeli chodzi o otrzymanie dofinansowania z urzędu pracy. O tych informacjach warto rozmawiać z klientami, warto ich na te kwestie uczulać.

dotacje-i-dofinansowania

PFRON

Jeżeli chodzi o kolejną instytucję, z którą ja się osobiście spotkałam a z której często korzystają przedsiębiorcy, to PFRON. To rozwiązanie dedykowane jest dla osób niepełnosprawnych i z dofinansowania może skorzystać zarówno przedsiębiorca, który jest osobą niepełnosprawną, jak również przedsiębiorca, który osoby niepełnosprawne zatrudnia. Jeżeli chodzi o PFRON, to ta instytucja ma dla przedsiębiorcy następujące możliwości:

  • przedsiębiorca może starać się z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I tutaj mamy uregulowane pewne kwestie. Żeby utrzymać dotację otrzymaną z PFRON, działalność musi być prowadzona przez przynajmniej 24 miesiące; dofinansowanie przyznawane jest w wysokości maksymalnie 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenie, czyli mamy ograniczenie górne, którego przekroczyć nie można i na które przedsiębiorca liczyć może – to przeciętne wynagrodzenie się zmienia, dlatego też nie podaję Państwu dokładnych kwot,
  • kolejne dofinansowanie, kolejna ulga, że tak powiem, dla przedsiębiorcy, o którą może się on starać z PFRON, to dofinansowanie jego składek społecznych – jego, czyli przedsiębiorcy, traktowanego jako ubezpieczony; jeżeli przedsiębiorca ma orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli opłaci swoje składki w pełnej wysokości i terminowo, to w zależności od stopnia niepełnosprawności ma możliwość uzyskania refundacji; ale, jak wspomniałam, pierwsze i najważniejsze jest to, by te składki były opłacone w terminie i pełnej wysokości – wtedy można złożyć odpowiedni wniosek z prośbą o refundację składek. A jak wygląda kwestia refundacji tych składek? Jeżeli chodzi o stopień niepełnosprawności znaczny, to jest możliwość uzyskania 100% refundacji, czyli cała kwota składek może być zrefundowana przez PFRON. Jeżeli mamy przedsiębiorcę, który ma stopień niepełnosprawności umiarkowany, może on liczyć na maksymalnie 60-procentowe dofinansowanie do składek społecznych. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności dofinansowanie wynosi do 30%.     

To są dofinansowania z PFRON, które przedsiębiorca może sam dla siebie uzyskać na rozpoczęcie działalności gospodarczej a także na dofinansowanie swoich składek społecznych. Ale oprócz tego, że przedsiębiorca może uzyskać pewne dofinansowania dla siebie, ma także możliwość uzyskania dofinansowania dla swoich pracowników. I tutaj jest możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników, ich szkoleń i staży, adaptacji stanowiska pracy, wyposażenia stanowiska pracy a także zatrudnienia pracownika wspomagającego, jeżeli taka potrzeba istnieje. Przedsiębiorca może więc liczyć na wiele dofinansowań. Chciałabym tu podkreślić, że zarówno dotacje jak i dofinansowania mogą zostać przyznane na wniosek przyszłego przedsiębiorcy albo na wniosek przedsiębiorcy, jeśli stara się już w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej o jakieś dodatki. Czyli dotacje te nie są przyznawane z urzędu – to przedsiębiorca musi mieć świadomość możliwości skorzystania z dofinansowania i sprawdzić lub dopytać nas, czy spełnia warunki, aby starać się o taką dotację czy dofinansowanie.  Myślę, że warto się w tym temacie orientować. Często, jeżeli o mnie chodzi, spotykam się z takimi pytaniami: w jaki sposób uzyskać dotację, dofinansowanie? gdzie mogę się zwrócić? jakie dokumenty należy złożyć? Jeżeli chodzi o dokumentację, którą należy złożyć, starając się o dotację, dofinansowanie – tutaj zazwyczaj warunków jest sporo.

My jako księgowi mamy pewna łatwość analizowania przepisów, mamy łatwość, jeżeli chodzi o sporządzanie kompletu dokumentów, które są potrzebne do uzyskania jakiejś dotacji. Myślę, że można mocno zaplusować u naszego przedsiębiorcy, jeśli jesteśmy w stanie pomóc mu, wskazać instytucję, do której może się udać, powiedzieć, jakie dokumenty złożyć, więc takie informacje dla nas, księgowych, mogą być jak najbardziej na plus.    

Przejdę teraz do kolejnej instytucji, w której można się starać o jakieś dofinansowania, dotacje. To są tzw. projekty unijne. Nie będę skupiała się na jednej instytucji, jednym projekcie – chciałam tylko Państwu zaznaczyć, że w ramach projektów unijnych jest możliwość uzyskania dotacji. Wszystko też zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Często spotykam się z różnymi rodzajami dotacji, dofinansowań, jeżeli chodzi o działalność badawczo-rozwojową, jakieś rozwiązania innowacyjne. Na pewno warto bliżej zapoznać się z tymi możliwościami a także opowiedzieć o nich przedsiębiorcom zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z jakąś nietypową działalnością gospodarczą.

KFS

Przejdziemy teraz do kolejnego tematu a mianowicie do wyjaśnienia tego skrótu, który mają Państwo na tablicy: KFS. Jest to Krajowy Fundusz Szkoleniowy, instytucja, o której często księgowi, a tym bardziej przedsiębiorcy, nie wiedzą. Myślę, że warto się tutaj chwileczkę przy tym projekcie zatrzymać, warto kilka informacji w tym temacie poznać. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można ubiegać się o dofinansowanie do szkoleń otwartych i zamkniętych, do szkoleń coachingowych lub doradztwa. To są informacje, z którymi ja się spotkałam, natomiast warto zbadać sobie tę instytucję i sprawdzić, czy w przypadku, na przykład, naszej działalności jako księgowych nie mają one zastosowania. W KFS jest możliwość uzyskania dofinansowania zarówno, jeżeli chodzi o kształcenie przedsiębiorcy, jak i jego pracowników. Jeżeli chodzi o środki, jakie można uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, to mogą być to środki, które zostaną spożytkowane na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, na studia podyplomowe i egzaminy. Często zdarza się tak, że przedsiębiorca chce się dokształcać, chce się rozwijać lub też jego pracownicy chcą swoją wiedzę w danym zakresie pogłębiać. Nie musi tak, że te studia czy egzaminy będą pokrywane z funduszy pracodawcy – może on zwrócić się do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i może pewne dofinansowania uzyskać.

Jeżeli chodzi o kolejne projekty, które, można powiedzieć w cudzysłowie, mogą być sfinansowane z KFS, to są to badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Sytuacje, z którymi ja się do tej pory spotkałam w związku z dofinansowaniami z KFS, to najczęściej były dofinansowania do studiów podyplomowych, opłat za egzaminy, badań lekarskich i psychologicznych. Na pewno warto korzystać z tych środków, bo są to środki dedykowane głównie dla małych przedsiębiorców, którzy z reguły mają troszeczkę trudniej na rynku i fajne jest to, że mogą mieć wsparcie jeszcze jakiejś instytucji.

Jeżeli chodzi już o sam fakt finansowania tych szkoleń, egzaminów i innych wymienionych działań, to jest możliwość uzyskania do 100% zwrotu kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorców i do 80% wydatkowanych środków w przypadku pozostałych przedsiębiorców. Ważne jest, że maksymalnie na jednego uczestnika możemy w trakcie roku wydać do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Czyli musimy też zbadać, czy nie przekroczyliśmy tego limitu, bo jeśli tak, to nie będzie możliwości sfinansowania tego z KFS.

Omawiając Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspomniałam Państwu o kształceniu ustawicznym. Co to jest? Przeczytam teraz Państwu z ustawy definicję tego pojęcia: „kształcenie ustawiczne jest to kształcenie w szkołach dla dorosłych a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców.” Jak widać, oferta KFS przeznaczona jest dla szerokiej grupy. Warto z takich rozwiązań korzystać, warto się z tymi informacjami zapoznać. Myślę, że w momencie, kiedy księgowy wyjdzie z taką też propozycją do przedsiębiorcy, jest to też możliwość do nawiązania kontaktu z danym przedsiębiorcą. Myślę, że fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o taką sytuację, że przedsiębiorca chce zainwestować w swój rozwój, rozwój pracowników, natomiast nie ma do tego celu środków.     

Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te dotacje, dofinansowania, jak podkreśliłam już na początku, jest szereg dofinansowań, dotacji, o które może starać się przedsiębiorca. Mogą to być dofinansowania związane z samym faktem zakładania działalności gospodarczej, ale także dofinansowania związane z kształceniem przedsiębiorcy lub jego pracowników. Warto z takich środków korzystać, warto w ogóle mieć informacje, wiedzę na temat tego, że takie mozlliwości istnieją.    

Dodatkowe materiały znajdują się tutaj, natomiast test zostanie udostępniony w ostatnim odcinku z tego działu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu