Dobrowolna korekta a prawo do niższych odsetek


27 lipca 2016 3 min. czytania

Zgodnie z aktualnie brzmiącymi przepisami Ordynacji Podatkowej podatnik, który skoryguje dobrowolnie deklarację i wpłaci zaległości podatkowe w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, może zapłacić odsetki za zwłokę według stawki obniżonej do 50% stawki podstawowej.

1 stycznia 2016 r. zmianie uległy przepisy Ordynacji Podatkowej, w której została obniżona preferencyjna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych stosowanej w przypadku dobrowolnej korekty do wysokości 50% stawki podstawowej.
Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Dobrowolna korekta a prawo do niższych odsetek
W myśl tych przepisów obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
 

Poniższa tabela przedstawia odsetki od zobowiązań podatkowych obowiązujących od 01.01.2016 r.

Odsetki podstawowe

Odsetki obniżone 50%

Odsetki podwyższone 150%

8% w stosunku rocznym

4% w stosunku rocznym

12% w stosunku rocznym

 
Obniżona stawka odsetek ma na celu przede wszystkim zachęcić podatników do samodzielnej weryfikacji złożonych deklaracji, a w razie potrzeby złożenia deklaracji korygujących wraz z zapłatą ujawnionych zaległości oraz zapłaty niższych odsetek za zwłokę niż w przypadku wykrycia błędów przed organ podatkowy. Jak to wygląda w liczbach? Zobaczmy na przykładzie.
Podatnik 24 czerwca 2016 r. skorygował deklarację VAT-7 za marzec 2016 r. Korekta ujawniła zaległość podatkową w wysokości 2000 złotych. Od kwoty zaległości można naliczyć obniżone odsetki za zwłokę, jeżeli wpłata zostanie dokonana w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Kwotę odsetek należy policzyć według ustalonego schematu:
(K x L x S) / 365 = O = OZ
K – kwota zaległości
L – liczna dni opóźnienia
S – stopa odsetek
O – odsetki naliczone
OZ – odsetki naliczone w zaokrągleniu
(2000 zł x 60 x 4%) / 365 = 13,15 = 13 złotych
Podatnik na konto Urzędu Skarbowego powinien wpłacić 2000 złotych zaległości oraz 13 złotych odsetek.
Jak wyglądałaby sytuacja, jeżeli u tego samego podatnika organ podatkowy  24 czerwca 2016 r. wykryłby nieprawidłowości w złożonej deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r.? Otóż, musiałby on zapłacić zaległy podatek wraz z podwyższonymi odsetkami w kwocie 39 złotych.
(2000 zł x 60 x 12%) / 365 = 39,45 = 39 złotych
Powyższa analiza bez wątpienia stwierdza, że samodzielne wykrycie błędów przed podatnika w złożonych deklaracjach jest bardziej opłacalne niż wykrycie ich przez organy podatkowe.
Warto również zapamiętać, że odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listownej jako poleconej. Obecnie kwota ta wynosi 8,70 złotych.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu