Deklaracje PIT w 2019


2 czerwca 2018 3 min. czytania

Deklaracje PIT w 2019, czyli Twój e-PIT. Ministerstwo Finansów 28.05.2018 r. przedstawiło proponowane zmiany w zakresie składania deklaracji rocznych w podatku dochodowym. Po szczegóły zapraszamy do artykułu.

Deklaracje PIT w 2019

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie e-pit. Dzięki tej usłudze podatnik nie będzie musiał składać deklaracji jak i wniosku. Szacuje się, że niemal 4 mln podatników nie będzie musiało nic robić, żeby rozliczyć swój PIT. Ogólna liczba podatników, które będą mogły skorzystać z Twój e-PIT szacowana jest na 25 mln. 
Na podatników już w przyszłym roku na Portalu Podatkowym będzie czekał rozliczony PIT. W pierwszej kolejności Deklaracje PIT w 2019 roku, czyli rozliczenie za 2018 rok, to PIT-37 i PIT-38. W kolejnym roku, usługa obejmie podatników składających PIT-36 i PIT-36L. 

Jak będzie wyglądać rozliczenie?

Proponowana zmiana czyli Twój e-PIT, to przede wszystkim brak obowiązku sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników. Oczywiście dalej będzie możliwość rozliczania ulg ale w łatwiejszy sposób. Podatnicy nie będą musieli dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia np. ulgi na dzieci. Dane te będą automatycznie pobrane z systemów informacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz z rejestrów instytucji zewnętrznych. Niewątpliwe jest to spore ułatwienie dla podatników.
Zgodnie z proponowanymi zmianami, Krajowa Administracja Skarbowa już w 2019 r. automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Deklaracje zostaną przygotowanie na podstawie informacji od płatników i ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg. W 2020 r. zeznania wypełniane za 2019 rok przez urząd poszerzone zostaną o PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie których będą wypełniane deklaracja, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).
„Polacy wybrali elektroniczne składanie PIT-ów. Wciąż jednak coroczne rozliczenie wymaga od nich wypełniania wniosków lub deklaracji. Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej możemy to zmienić. Tak by to urząd wypełniał zeznanie i udostępniał podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia. Tak powstała idea nowej usługi „Twój e-PIT”. Już w 2019 r. KAS (przy rozliczeniach za 2018 r.) przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. W praktyce oznacza to, że blisko 50% osób fizycznych będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć. Równocześnie w każdym przypadku do decyzji podatnika pozostanie, czy chce sprawdzić swój e-PIT, zmienić, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1% – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Samodzielne rozliczenie

Każdy podatnik będzie mógł zalogować się do Portalu Podatkowego i zweryfikować zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy. Następnie podatnik będzie miał możliwość jego akceptacji bez poprawek, zmienić czyli nanieść poprawki lub odrzucić rozliczenie. Zgodnie z założeniem rozliczenia będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia. Kolejna pozytywną zmianą będzie zasada, zgodnie z którą brak jakiekolwiek reakcji podatnika w terminie do końca 30 kwietnia będzie oznaczał automatyczną akceptację rozliczenia.
Ministerstwo podkreśla jednak, że pierwszeństwo na rozliczeniami automatycznymi będą miały deklaracje złożone przez podatników samodzielnie. W związku z tym, jak można zauważyć, podatnik nie utraci kontroli na swoim rozliczeniem. Podatnik, który rozliczy się samodzielnie, to deklaracja sporządzona przez urząd nie będzie brana pod uwagę. Wartym również podkreślenia jest fakt, że w dalszym ciągu będzie można złożyć zeznanie w wersji papierowej.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu