Unia Europejska przyniosła polskim przedsiębiorcom zasadniczą korzyść – możliwość łatwego zawierania transakcji z firmami z krajów UE. W niektórych przypadkach przedsiębiorca, który korzysta z tej opcji musi wypełniać i składać deklarację VAT-UE. Kiedy i jak często?

Deklaracja VAT-UE to inaczej „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach”. Konieczność składania tego dokumentu wynika z Ustawy o VAT, która mówi także o tym, że VAT-UE należy:

  • składać za okresy miesięczne lub kwartalne, w których doszło do wewnątrzwspólnotowych transakcji,
  • składać do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (rozliczenie miesięczne) lub do 15 dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale (rozliczenie kwartalne).
  • Przy rozliczeniu elektronicznym, dokument można składać do 25 dnia miesiąca.

Tym samym odpowiedź na pytanie postawione w tytule brzmi:

Nie – VAT-UE składa się za miesiąc lub kwartał tylko wówczas, gdy przedsiębiorca dokonuje transakcji nabycia lub sprzedaży towarów oraz sprzedaży usług z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli transakcje zachodzą regularnie, to VAT-UE składa się:

  • co kwartał, w przypadku dostawy towarów, pod warunkiem, że całkowita wartość Wspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) nie przekracza 250 tys. zł, a Wspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) nie przekracza 50 tys. zł w danym kwartale i w żadnym z 4 poprzednich kwartałów,
  • co miesiąc, w przypadku przedsiębiorców przekraczających te sumy oraz przy sprzedaży usług do innych krajów Unii.

W jakich przypadkach powinienem złożyć VAT-UE?

Oto kilka przykładów działań przedsiębiorców, które sprawiają, że należy wypełnić i złożyć VAT-UE:

1. Właściciel sklepu internetowego zakupuje w Wlk. Brytanii tanie, używane iPhone’y, które później planuje odsprzedać z zyskiem w Polsce. W tym przypadku następuje Wspólnotowe Nabycie Towarów (WNT).

2. Polska agencja interaktywna, poszukując nowych rynków zbytu dla swoich usług, pozyskuje klienta ze Słowacji. Przygotowuje dla niego stronę internetową i oferuje pozycjonowanie tej strony. W związku z taką transakcją następuje sprzedaż usług do innego kraju Unii.

3. Właściciel polskiego sklepu internetowego tworzy wersję swojego sklepu w języku francuskim i oferuje odbiorcom z Francji swoje produkty (mając wciąż siedzibę na terenie Polski). Zawieranie transakcji z klientami z Francji jest w tym przypadku równoznaczne ze Wspólnotową Dostawą Towarów (WDT).

Uwaga: Pamiętajmy, że niezależnie od VAT-UE, należy standardowo składać deklarację VAT-7 (lub VAT-7K).

fot. rockcohen