Czy za każdy miesiąc muszę składać deklarację VAT-UE?

Unia Europejska przyniosła polskim przedsiębiorcom zasadniczą korzyść – możliwość łatwego zawierania transakcji z firmami z krajów UE. W niektórych przypadkach przedsiębiorca, który korzysta z tej opcji musi wypełniać i składać deklarację VAT-UE. Kiedy i jak często?

Deklaracja VAT-UE to inaczej „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach”. Konieczność składania tego dokumentu wynika z Ustawy o VAT, która mówi także o tym, że VAT-UE należy:

    • składać za okresy miesięczne lub kwartalne, w których doszło do wewnątrzwspólnotowych transakcji,
    • składać do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (rozliczenie miesięczne) lub do 15 dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale (rozliczenie kwartalne).

Przy rozliczeniu elektronicznym, dokument można składać do 25 dnia miesiąca.

Tym samym odpowiedź na pytanie postawione w tytule brzmi:

Nie – VAT-UE składa się za miesiąc lub kwartał tylko wówczas, gdy przedsiębiorca dokonuje transakcji nabycia lub sprzedaży towarów oraz sprzedaży usług z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej. Jeżeli transakcje zachodzą regularnie, to VAT-UE składa się:

  • co kwartał, w przypadku dostawy towarów, pod warunkiem, że całkowita wartość Wspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) nie przekracza 250 tys. zł, a Wspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) nie przekracza 50 tys. zł w danym kwartale i w żadnym z 4 poprzednich kwartałów,
  • co miesiąc, w przypadku przedsiębiorców przekraczających te sumy oraz przy sprzedaży usług do innych krajów Unii.

W jakich przypadkach powinienem złożyć VAT-UE?

Oto kilka przykładów działań przedsiębiorców, które sprawiają, że należy wypełnić i złożyć VAT-UE:

1. Właściciel sklepu internetowego zakupuje w Wlk. Brytanii tanie, używane iPhone’y, które później planuje odsprzedać z zyskiem w Polsce. W tym przypadku następuje Wspólnotowe Nabycie Towarów (WNT).

2. Polska agencja interaktywna, poszukując nowych rynków zbytu dla swoich usług, pozyskuje klienta ze Słowacji. Przygotowuje dla niego stronę internetową i oferuje pozycjonowanie tej strony. W związku z taką transakcją następuje sprzedaż usług do innego kraju Unii.

3. Właściciel polskiego sklepu internetowego tworzy wersję swojego sklepu w języku francuskim i oferuje odbiorcom z Francji swoje produkty (mając wciąż siedzibę na terenie Polski). Zawieranie transakcji z klientami z Francji jest w tym przypadku równoznaczne ze Wspólnotową Dostawą Towarów (WDT).

Uwaga: Pamiętajmy, że niezależnie od VAT-UE, należy standardowo składać deklarację VAT-7 (lub VAT-7K).

fot. rockcohen

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu