Czy na podstawie paragonu z zagranicznej stacji benzynowej można zaksięgować wydatek na paliwo jako koszt?


17 maja 2016 2 min. czytania

Jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odbędzie zagraniczną podróż służbową samochodem firmowym, to wydatki na zakup paliwa udokumentowanie paragonem będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jesteś ciekaw z czego to wynika?

Biorąc pod uwagę § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zapisów dokonuje się na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami. Dodatkowo podstawą zapisów mogą być również inne dowody księgowe, które zostały wymienione § 13 oraz 14 rozporządzenia, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

W paragrafie 14 ust. 5 w/w rozporządzenia, czytamy, że wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być dokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. Należy jednak pamiętać, że taki paragon powinien być zaopatrzony w:

1/ datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon,

2/ ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu.

Oprócz powyższego na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru – § 14 ust. 4 rozporządzenia.

czy paliwo można księgować na podstawie paragonu

Otrzymany paragon od zagranicznej stacji paliwowej będzie w walucie obcej – wobec czego należy przeliczyć wyrażoną kwotę w walucie obcej na polskie złote. Co za tym idzie koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu – art. 11 a ust.2 ustawy o PIT.

Reasumując, paragon za paliwo zakupiony za granicą, przedsiębiorca może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów. Wydatek ten należy ująć w księdze podatkowej w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu