Gdzie można sprawdzić status podatnika VAT?


23 stycznia 2018 3 min. czytania

Jakie informacje zawiera wykaz podatników VAT? Z jakiego powodu podatnik może zostać tam wpisany? Gdzie można znaleźć ten wykaz podatników VAT?

Wykaz podatników VAT

Ogólnie wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT ułatwiają przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów. Wykazy są prowadzone na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Jak wskazuje MF, wykazy zawierają informacje przydatne dla podatników VAT, co wraz z możliwością ich przeszukiwania usprawnia ocenę aktualnych i potencjalnych kontrahentów oraz minimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Oznacza to duże wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Rodzaje wykazów

Wykazy zawierają następujące listy podmiotów:

 • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
 • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)
 • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

wykaz podatników VAT

W jaki sposób wyszukiwać?

Aby dokonać wyszukiwanie trzeba wpisać NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu. 
Pierwszym krokiem jest w polu „Wykaz” zaznaczenie jednego z pól:

 • wykaz „o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1”, czyli wykaz podatników w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub które zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT
lub
 • wykaz „o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2” – wykaz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Zrzut ekranu 2018-01-23 o 14.12.54

Wyniki wyszukiwania zawierają:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Jeśli podmiot nie figuruje w wykazie, pojawi się komunikat:  W wykazie nie odszukano podmiotu według wskazanych kryteriów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu