Co będzie zawierać nowe JPK_VAT?


11 września 2019 3 min. czytania

Zgodnie z proponowanymi zmianami przez ustawodawcę JPK_VAT ma zastąpić deklarację VAT-7/7K. Co będzie zawierać nowe JPK_VAT?

Proponowane nowe przepisy mają spowodować zamianę deklaracji VAT-7/7K na JPK_VAT. W związku z tym zmieni się tez struktura pliku JPK_VAT. Dnia 31.07.2019 r. ukazał się projekty rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. JPK_VAT musi zostać rozbudowany o dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT.
Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla deklaracji i ewidencji VAT). Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składali jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji. Przyjęte rozwiązanie stanowi uproszczenie dla podatników, którzy nie będą musieli składać odrębnie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i odrębnie ewidencji w formie pliku JPK_VAT. Dodatkowym uproszczeniem jest rezygnacja z dołączania do deklaracji podatkowych załączników. Nowy JPK_VAT pozwoli na zastąpienie załączników odpowiednimi oznaczeniami (tzw. check boxem).

Kiedy nowe JPK_VAT?

Nowe JPK_VAT tak jak już wspomiano wcześniej trzeba będzie składać miesięcznie, do 25 dnia następnego miesiąca. Pierwsze nowe JPK_VAT będą składać duże firmy już od kwietnia 2020 r. Pozostali podatnicy od lipca 2020 r. W tych terminach nie trzeba będzie już wysłać deklaracji VAT.

Co będzie zawierać nowe JPK_VAT?

Nowe JPK_VAT przede wszystkim będzie podzielone na dwie części. Część deklaracyjną i część ewidencyjną.
Część deklaracyjna nowego JPK_VAT będzie zawierać między innymi dane identyfikacyjne podatnika, okres za jaki jest składany plik. W tej części znajdą się również informacje pozwalające na np. rozliczenie podatku należnego i naliczonego jak i obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub samej kwoty zwrotu. W JPK_VAT będzie można też odpowiednio oznaczyć, w jaki sposób ma nastąpić zwrot. Część ta również posłuży do wskazania kwoty przysługującej z tytułu ulgi na kasę fiskalną.
Część ewidencyjna będzie posiadała dane, które są w rejestrach VAT (ewidencja zakupów i sprzedaży). Chodzi tu o wskazanie miesiąca, kwartału i roku, którego dotyczy składana ewidencja. Celu złożenia ewidencji. Czy jest to pierwotna ewidencja czy jej korekta. Ewidencję sprzedaży i zakupu. W tej części trzeb będzie również wskazywać rodzaj sprzedaży, wraz z ich podziałem na stawki podatku VAT. Dane dotyczące korekt podstawy opodatkowania i daniny należny (np. ulga na złe długi). Dane identyfikacyjne kontrahenta, data transakcji, numer faktury. W tej cześć wskazywać będziemy transakcje objęte szczególnym „reżimem”. Głównie chodzi o dostawy towarów i świadczenia usług, którymi sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia np. dostawa paliw.
Nowa struktura JPK_VAT ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu