Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej


28 kwietnia 2018 3 min. czytania

Certyfikat rezydencji jest to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych. Certyfikat taki upoważnia do zastosowanie niższej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania. Czy taki certyfikat winien być w formie papierowej? czy dopuszczalna jest wersja elektroniczna? Po odpowiedź zapraszamy do artykułu.

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej

W dniu 19.04.2018 r. została wydana indywidualna interpretacja w zakresie certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej. Wnioskodawca wskazał w niej m.in., że ani w definicji certyfikatu rezydencji, ani w innych przepisach ustaw podatkowych ustawodawca nie określił formy, w jakiej certyfikat rezydencji powinien być wydany, czy też dostarczony. Przepisy wymagają jedynie, aby certyfikat rezydencji był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta. 
Jest to zrozumiałe, gdyż polskie przepisy podatkowe nie precyzują formy, w jakiej certyfikat rezydencji powinien być wydany, a co najważniejsze, nie mogą również narzucać w jakiej formie certyfikat rezydencji przez inne kraje ma być wydawane. Polskie przepisy wymagają jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta. co potwierdza powyższa interpretacja, wskazując że polskie przepisy nie mogą narzucać administracjom podatkowym innych państw formy w jakiej wydają certyfikaty rezydencji. Administracje podatkowe są w tym zakresie związane wyłącznie przepisami prawa obowiązującymi w ich państwach. 
Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z 13 listopada 2017 r., nr. 0111-KDIB1-3.4010.371.2017.l.JKT „Zgodnie z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Dokumentem urzędowym będzie zatem taki certyfikat rezydencji, który został sporządzony w formie przewidzianej przepisami prawa danego państwa przez powołany do tego organ. Jeżeli zatem zgodnie z prawem danego państwa, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, obie formy są wydawane przez właściwy organ podatkowy danego państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa, to płatnik będzie upoważniony do uznania takiego certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z tych form. Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”.
W związku z powyższym, nie ma podstaw aby polskie organy podatkowe odmawiały uznania za certyfikat rezydencji dokumentu wydanego w wersji elektronicznej przez administrację podatkową innego państwa, jeśli przepisy danego państwa przewidują taką formę certyfikatu rezydencji.
O tym, że elektroniczne certyfikaty rezydencji podatkowej mogą być stosowane pisaliśmy również tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu