Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2018 roku?


11 grudnia 2017 2 min. czytania

Czy płatnik składek i płatnik zasiłków, to zawsze ten sam podmiot? Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2018 roku?

Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2018 roku_

Płatnik składek, a płatnik zasiłków

Płatnik składek to osoba odpowiedzialna na wyliczenie, potrącenie i wpłacenie składek za ubezpieczonych w odpowiedniej wielkości i czasie do ZUS. Od 1 stycznia 2018 roku wpłaty będą dokonywane w postaci e-składki na indywidualny numer składkowy płatnika.

Natomiast płatnik zasiłków to podmiot zobowiązany do wypłaty świadczeń w razie tak zwanej niedyspozycji ubezpieczonego. Chodzi tutaj na przykład o chorobę, ciążę, wypadek w pracy.

Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2018 roku?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

 1. płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym będącym duchownymi,
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Dane na 2018 rok ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2017.

Należy pamiętać, że jeśli do wypłaty zasiłku obowiązany jest ZUS, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków.

Można zatem jednoznaczenie stwierdzić, że płatnik składek nie zawsze jest płatnikiem zasiłków.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu