W polskim prawie brak przepisów, które regulowałyby kwestię związaną z anulowaniem faktur. Co w takim razie zrobić w przypadku, gdy faktura wystawiona, a klient zwrócił towar lub usługa nie została wykonana?

Anulowanie faktury możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach

Ustawa o VAT oraz rozporządzenia ministra finansów nie mówią wprost o tym, że przedsiębiorca może anulować wystawione faktury. Jednak w praktyce zdarza się, że właściciele firm przekreślają wystawione dokumenty i zapisują na nich adnotację „faktura anulowana”. Można tego dokonać wyłącznie, gdy:

    • transakcja nie została zrealizowana

oraz

  • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego, to znaczy nie została przekazana kontrahentowi.

Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w indywidualnej interpretacji (IPPP2/443-17/10-2/MM) stwierdził, że:

dopuszczalne jest anulowanie dokumentów (oryginału i kopii faktury) w przypadku, gdy nie zostały one jeszcze wprowadzone do obiegu prawnego. Dokumenty tych operacji księgowej opatrzone odpowiednią adnotacją powinny być zachowane w dokumentach Wnioskodawcy, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że faktury można anulować tylko sporadycznie. Nagminne unieważnianie dokumentów może wzbudzić podejrzenie urzędników podczas kontroli skarbowej.

Jak anulować fakturę w serwisie inFakt?

Aby anulować fakturę w serwisie inFakt, przedsiębiorca może ją po prostu usunąć lub zmienić jej status na „Szkic”. Wystarczy, że na liście faktur zaznaczy odpowiedni dokument i kliknie w ikonę ołówka. Przedsiębiorca będzie mógł wtedy edytować fakturę. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz” faktura zostanie oznaczona jako „Szkic”.

Kiedy przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą?

Jeżeli faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, przedsiębiorca nie może jej anulować, ale może wystawić fakturę korygującą, która w istocie oznacza anulowanie transakcji. Chodzi tutaj zwłaszcza o sytuacje, w których klient rezygnuje z zakupu towaru z własnej woli lub zwraca towar z innego powodu (np. jeśli jest uszkodzony, niezgodny z opisem, itd.), a także gdy faktura została wystawiona i wprowadzona do obiegu, mimo że usługa nie została wykonana lub towar nie został dostarczony nabywcy (np. z powodu błędu, nieporozumienia, itp.). W takich przypadkach wystawia się fakturę korygującą w której kwota obniżona jest do zera.

Oczywiście, fakturę korygującą może wystawić tylko sprzedawca, co jednocześnie oznacza, że nabywca nie ma możliwości skorygowania kwoty na pierwotnym dokumencie. Nabywca może co prawda wystawić notę korygującą, ale za pomocą tego dokumentu nie można korygować wartości liczbowych. Co za tym idzie, jeśli to nabywca stwierdzi konieczność skorygowania kwoty transakcji, powinien zwrócić się do sprzedawcy z prośbę o sporządzenie odpowiedniej korekty.

Wystawienie faktury korygującej w inFakt.pl jest bardzo proste. W tym celu wykonaj poniższe kroki:

  1. Zaloguj się na inFakt.pl i przejdź do zakładki „Przychody”.
  2. Kliknij w odnośnik „Faktura korygująca” (w menu po prawej stronie ekranu).
  3. Wpisz numer faktury korygowanej i uzupełnij daty: wystawienia faktury korygowanej, sprzedaży, wystawienia korekty i terminu zapłaty.
  4. Wpisz dane w polu „Po korekcie”. Możesz także wypełnić pole „Przed korektą”, ale nie jest to wymagane.
  5. Uzupełnij pozostałe dane (m.in. sposób płatności, numer konta, uwagi)
  6. Kliknij „Zapisz”.

I gotowe – teraz można wydrukować dokument 🙂

Macie jakieś pytania lub problemy związane z anulowaniem faktur i sporządzaniem korekt? Zostawcie w komentarzach!