6 rodzajów podatków – jak wybrać właściwy urząd skarbowy

Przedsiębiorcy zazwyczaj liczą się z koniecznością zapłaty 2 podstawowych podatków: PIT i VAT. Każdy z nich trafia do innego urzędu skarbowego. Jesteś ciekaw, w jaki sposób ustalić, który urząd jest właściwy? Zapraszamy!

Właściwy urząd skarbowy wybieramy ze względu na miejsce zamieszkania, prowadzenia działalności lub adres siedziby. Zmiana danych adresowych wpływa na zmianę urzędu – przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie tego właściwej jednostce.

Podatek dochodowy, czyli PIT

Podatek dochodowy wpłacamy do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Istnieje tutaj tylko jeden wyjątek w postaci firmy rozliczającej się w oparciu o kartę podatkową.

Podatek od towarów i usług, czyli VAT

Podatek VAT przedsiębiorca rozlicza z urzędem właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych. I tutaj uwaga – w 2016 roku przepis ten ulega zmianie!

Przedsiębiorców czeka zmiana urzędu ds. VAT!

Od zasady tej mamy 2 wyjątki:

  • przedsiębiorca działa na obszarze kilku urzędów skarbowych – w przypadku osób fizycznych decydujący jest adres zamieszkania
  • podatnik nie posiada siedziby na terenie Polski, albo też nie da się ustalić właściwości miejscowej – takie firmy rozliczają się z VAT w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Podatek od czynności cywilno-prawnych, czyli PCC

W przypadku PCC trzeba wziąć pod uwagę kilka zasad ustalania urzędu, do którego należy wpłacić podatek:

  • dla sprzedaży nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości
  • w pozostałych sytuacjach jest to naczelnik ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika.

Powyższe zasady dotyczą przeniesienia praw majątkowych rzeczy znajdujących się na terenie kraju.

Jeśli chodzi o umowy dotyczące sprzedaży rzeczy znajdujących się za granicą, właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy.

Podatek akcyzowy

Musisz rozliczyć akcyzę? Zawsze u naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających akcyzie.

Wyjątkiem są czynności prowadzone na obszarze kilku urzędów skarbowych – dla osób fizycznych ważny jest tutaj adres zamieszkania.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości trafia do budżetu gminy i to gmina właśnie ustala jego wysokość.

gdzie zapłacić podatek

Opłata targowa

Planujesz sprzedaż na targowisku? Będziesz zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej na rzecz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na którego terenie targowisko to się znajduje.

Chcesz mieć dobre relacje z urzędnikami?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego, który będzie Cię reprezentował przed urzędami.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.