Sprzedaż towarów używanych w procedurze marży


5 grudnia 2016 3 min. czytania

Podatnicy kupujący towary używane w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej mają prawo do opodatkowania sprzedaży w procedurze marży. W niniejszym artykule zostały przedstawione warunki jakie należy spełnić aby móc skorzystać z takiej formy rozliczania i na czym ona polega.

Zgodnie z art.120 ust.4 ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy:

 • towarów używanych,
 • dzieł sztuki,
 • przedmiotów kolekcjonerskich lub
 • antyków

nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przedsiębiorca zakupił towar A za 1 200 zł, następnie sprzedał ten towar za 1600 zł. Przedsiębiorca zapłaci VAT należny nie od kwoty sprzedaży a od marży czyli różnicy między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, czyli w tym przypadku od kwoty 400 zł. 

Sprzedaż towarów używanych w procedurze marży

Definicja towarów używanych została przedstawiona w art. 120 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT.  Zgodnie z jego brzmieniem przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż:

 • dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki oraz
 • metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0);

Aby towary używane mogły skorzystać z opodatkowania w formie marży musi być spełniony jeszcze jeden warunek.  Towary te muszą być nabyte od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z procedurą marży,
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach procedury marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Zgodnie z art.120 ust. 15 ustawy o VAT jeżeli podatnik w stosunku do części sprzedaży stosuje szczególną procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, w stosunku do części zaś – zasady ogólne, jest on obowiązany do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania. W odniesieniu do sprzedaży, w której opodatkowaniu podlega wyłącznie marża, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne dla określenia kwoty marży.

Stawka VAT dla dostawy towarów w procedurze marży wynosi 23%. Wyjątkiem jest eksport używanych towarów,  w takim bowiem przypadku marża opodatkowana jest według stawki 0%.

W myśl art. 106e ust.3 ustawy o VAT dokonując sprzedaży towarów używanych w systemie marży na fakturze obligatoryjnie powinien pojawić się dopisek  „procedura marży – towary używane„.

Warto dodać, że dokonując sprzedaży w procedurze marży podatnik ma prawo do odliczania VAT z faktur kosztowych.  Przedsiębiorca nie odliczy VATu z faktur za zakupy używanych przedmiotów, gdyż te zakupy nie będą miały VATu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby odliczyć VAT od faktur dotyczących kosztów ogólnych takich jak np. usługi telekomunikacyjne, usługi księgowe czy wyposażenie biura.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu