Być może zostanie wprowadzona nowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych.  Kogo będzie obowiązywać? Czy wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.? Informacje we wpisie.

Obecne regulacje

Projekt  nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zmianę przepisu art. 30c ust. 1 PIT.
Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
Dla przypomnienia zaznaczę, że przepis ten zawiera regulacje dotyczące stawki liniowej podatku dochodowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
15% stawka podatku dochodowego

Nowa stawka podatku

Nowelizacja wprowadziłaby następującą zmianę:
„Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi:
1) 19% podstawy obliczenia podatku;
2) 15% podstawy obliczenia podatku – w przypadku:
a) małych podatników,
b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.”
W konsekwencji, podatnicy, którzy dla opodatkowania swojej działalności wybrali podatek liniowy mogliby skorzystać z niższej stawki podatku, w przypadku jeżeli:

  • rozpoczynają działalność gospodarczą, w roku w którym ją rozpoczynają lub
  • są małymi podatnikami, czyli wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła u nich w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Uzasadnienie zmiany

Twórcy projektu, uzasadniają proponowaną zmianę w ustawie o PIT potrzebą wsparcia małych firm, które opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Proponowana zmiana została wprowadzona już dla firm opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych.
W uzasadnieniu projektu posłowie wskazują, że „(…) O ile sam kierunek zmiany polegający na obniżeniu opodatkowania należy ocenić pozytywnie, to jednak należy również wskazać, że obniżenie stawki CIT nie jest narzędziem optymalnym dla wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W Polsce mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w istotnej mierze, ze względu na formę prawną prowadzonej działalności, rozliczają bowiem podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie podatek dochodowy od osób prawnych.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. w Polsce było 1 mln 824 tys. mikro i małych przedsiębiorstw. Według danych PARP (Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2011), przeważająca większość, tj. 92% wszystkich przedsiębiorców to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej stanowią jedynie 8% małych i średnich przedsiębiorstw.(…)”
Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 3 listopada 2017 r., a planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2018 r.
Do końca roku pozostały jeszcze dwa posiedzenia Sejmu –  5-8 grudnia oraz 12-15 grudnia. Porządek obrad bieżącego posiedzenia Sejmu nie przewiduje prac na tą nowelizacją, więc wszystkim, którzy liczą na wprowadzenie obniżonej stawki pozostaje śledzenie tego, jak będą przebiegać prace Sejmu na ostatnim w tym roku posiedzeniu. Postęp prac nad projektem można śledzić tutaj.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu