Korekta faktury wzór

Wystawione faktury nie zawsze są wolne od błędów. Drobna pomyłka w danych adresowych, niewłaściwa stawka VAT czy błędna data sprzedaży powodują obowiązek skorygowania nieodpowiednich zapisów. Jak należy tego dokonać?

Kiedy wystawia się notę korygującą

To jaki dokument należy wystawić w przypadku popełnienia błędu przy sporządzaniu faktury należy od rodzaju pomyłki. Jeśli nieścisłości odnoszą się do elementów niezwiązanych z pomyłkami formalnymi, które nie mają wpływu na rozliczenie VAT można je poprawić za pomocą noty korygującej. Odnosi się to do błędów przy wpisywaniu m.in.:
 • imion i nazwisk lub nazwy sprzedawcy albo nabywcy,
 • numeru NIP stron transakcji,
 • nazwy towaru lub usługi,
 • numeru dokumentu,
 • jednostki miary oraz ilości towarów lub usług,
Choć notę korygująca może wystawić nabywca to wymaga ona akceptacji przedsiębiorcy, który wystawił fakturę pierwotną. Nie jest do tego konieczny podpis. Co za tym idzie wspomniana zgoda może być udzielona choćby w formie e-mailowej. Na dokumencie konieczne jest wskazanie treści korygowanej oraz treści prawidłowej.

Faktura korygująca – przy błędach wpływających na kwotę podatku

W sytuacji, gdy na sporządzonym dokumencie pojawiają się błędy związane z liczbami mające wpływ na wysokość podatku przedsiębiorca zobligowany jest do wystawienia faktury korygującej. W ten sposób dokumentuje się np. błędnie wykazane ilości sprzedanych towarów czy nieprawidłowe kwoty netto. Faktura korygująca powinna zostać wystawiona również w każdym przypadku, gdy kupujący zwraca towar i zwrot ten zostaje przez sprzedawcę uznany. Wartość sprzedaży należny także skorygować jeżeli udzielono rabatu czy podwyższeniu uległa cena towaru.

Przepisy nie pozwalają na wystawienie faktury korygującej przez nabywcę. Taki obowiązek spoczywa na sprzedawcy. Korekta faktury nie ma jednego obowiązującego wzoru i choć przepisy nie określają wymaganego wyglądu dokumentu, powinno się na nim zawrzeć m.in.
 • określenie „faktura korygująca” lub „korekta”,
 • numer kolejny korekty faktury,
 • datę wystawienia korekty faktury,
 • przyczynę korekty np. zwrot towaru przez klienta,
 • treść po korekcie.
Nie trzeba umieszczać treści pierwotnej. Tak jak w przypadku noty korygującej nie jest potrzebny również podpis na dokumencie.

Proces wystawiania korekty można uprościć – wystarczy skorzystać z inFaktu

Korzystając z inFaktu przedsiębiorca może uprościć wystawianie korekt. Jak należy się do tego zabrać? Wystarczy wejść w zakładkę „Przychody” i z menu po prawej stronie wybrać „Faktura korygująca”, a następnie:
 • Wpisać numer faktury korygowanej.
 • Uzupełnić daty (wystawienia faktury korygowanej, sprzedaży, wystawienia korekty i terminu zapłaty).
 • Uzupełnić pole przed korektą i po korekcie (dane przed korektą nie są wymagane, ale zachowaliśmy tę opcję).
 • Kliknąć „Zapisz”.
Całą czynność można zautomatyzować, trzeba wtedy z poziomu faktury pierwotnej wybrać opcję wystaw korektę, a program sam uzupełni pola dotyczące pozycji sprzed korekty. Po uzupełnieniu prawidłowych wartości można zobaczyć podgląd faktury korygującej, wysłać ją mailem oraz wydrukować.
Przykład faktury korygującej wygenerowanej w inFakt.pl

Aplikacja pozwala również na sprawne wystawienie noty korygującej w przypadku wystawienia faktury, na której są błędne dane lecz niezwiązane z liczbami. W tym celu wystarczy przejść do zakładki „Koszty” i wybrać polecenie: „Nota korygująca”. Kolejny krok to wpisanie numeru faktury korygowanej, informacji odnoszących się do sprzedawcy, dat: wystawienia faktury, sprzedaży i noty korygującej. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest także wpisanie treści korygowanej.

Dołącz już dziś do klientów inFaktu i wystawiaj faktury oraz noty korygujące. Wystarczy tylko się zarejestrować. Każdy użytkownik dostaje możliwość przetestowania Programu do Fakturowania wystawiając do 3 faktur miesięcznie za darmo. Dzięki aplikacji szybko przekonasz się, że fakturowanie nie musi nastręczać żadnych problemów.

Autor: Paweł Piejko

Zobacz również

W jakim terminie należy dokonać korekty faktury?

Wielu płatników zastanawia się w jakim terminie są zobowiązani do wystawienia faktury korygującej? Poniższy tekst zawiera odpowiedź na to pytanie i stanowi odpowiedź dla wszystkich szukających informacji na ten temat

Co to jest nota korygująca?

Kupca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą, która zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub kupcem lub oznaczeniem produktów lub usługi z wyjątkiem pomyłek w określonych pozycjach zobowiązany jest do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą

Korekta faktury korygującej

Wystawianie faktur VAT jest czynnością wymagającą skupienia i dokładności, gdyż powstałe błędy mogą być przyczyną otrzymania przed podatnika kary grzywny za wadliwe sporządzenie faktury VAT

Faktura VAT korekta

W przypadku popełnienia błędu na wystawianym dokumencie sprzedaży przedsiębiorca zobligowany jest do sporządzenia faktury lub noty korygującej

Korekta faktury druki

Każdy przedsiębiorca musi wystawiać faktury będące potwierdzeniami zawieranych transakcji

pokaż więcej tematów

Korekta wzór

Jeśli wystawiamy faktury bez programu do wystawiania faktur, czy to zwykłe faktury VAT, czy korygujące, a nie mamy pewności co do poprawności tychże dokumentów, warto jest zapoznać się ze wzorem korekty

Faktura korekta

Przedsiębiorcy wystawiają wiele dokumentów, przez co łatwo popełnić błąd lub chcieć zmienić dokument z innego powodu

Korekta VAT

W obrocie gospodarczym mogą zaistnieć przypadki, gdy trzeba wystawić fakturę korygującą

Nota korygująca druk

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą

Nota korygująca wzór

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą