Jak poprawnie skorygować fakturę VAT marża i jak potwierdzić odebranie korekty faktury?

Korygowanie faktur VAT marża nie jest w żaden specjalny sposób opisane w ustawie o podatku od towarów i usług więc należy zakładać, że prowadzone ono powinno być na zasadach ogólnych. Częstym błędem jest tutaj wystawienie omyłkowo zwykłej faktury VAT zamiast faktury VAT marża, co naprawia się poprzez wystawienie dwóch dokumentów kolejnych dokumentów. Pierwszą z nowych faktur musi być korekta zwykłej faktury, na której powtarzałyby się informacje z błędnej faktury ale z uwzględnieniem kwot ujemnych. W ten sposób całkowicie anulowana byłaby pierwotna transakcja. Drugim dokumentem byłaby prawidłowa faktura VAT marża. Jeśli powodem korekcji byłoby otrzymanie/danie upustu to na fakturze korygującej powinna znajdować się tylko informacja o zmianie podstawy opodatkowania gdyż podatnik nie może dowolnie manipulować kwotą podatku VAT na wystawianych przez siebie fakturach a tutaj jego wielkość zależy właśnie od wskazanej kwoty należność gdyż VAT naliczany jest od marży. Z kolei potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest elementem koniecznym dla zaistnienia skutków prawnych związanych z podjęciem korekty. Najważniejszy z nich odnosi się oczywiście do wielkości naliczonego podatku. Możliwość odliczenia zmniejszonego podatku VAT (co ma miejsce w przypadku udzielenia nabywcy rabatu ) następuje w praktyce z chwilą otrzymania potwierdzenia. Odliczenia dokonuje sięga okres, w którym faktura korygująca została wystawiona i potwierdzona czyli jeśli została ona wystawiona równocześnie z podstawową fakturą i natychmiast potwierdzona to odliczyć podatek można w tym samym okresie. W ten sam sposób postępować można jeśli potwierdzenie dojdzie przed końcem okresu rozliczeniowego. W innych przypadkach należy postępować tak jak przy oczekiwaniu na każdą inną fakturę.

Zobacz również

Wystawienie faktury korygującej

Obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy o VAT dokładnie wskazują przypadki, w których to podatnik nabywa prawo do tego, aby wystawić tak zwane dokumenty korygujące

Faktura korygująca wzór

Faktura korygująca pozwala wystawcy faktury pierwotnej na dokonywanie dowolnych zmian w treści dokumentu

Faktura VAT korygująca

Doszły nas słuchy, że twój program do wystawiania faktur uniemożliwia ci wstawianie faktur VAT korygujących

Faktury korygujace

Faktury korygujące są znacznie rzadziej wystawianie niż standardowe faktury VAT

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

pokaż więcej tematów

Faktura korygująca darmowa

Każdy przedsiębiorca wystawiający faktury VAT prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z zadaniem, jakim jest sporządzenie faktury korygującej

Faktura korygująca przykład

Prowadząc działalność zdarza się, że przedsiębiorca udziela dodatkowego rabatu, przyjmuje zwrot towaru bądź zwyczajnie pomyli się wystawiając fakturę

Faktura korygująca xls

W obrocie gospodarczym, nierzadko zdarza się, że jedna ze stron transakcji popełniła błąd przy wystawianiu faktury

Faktura korygująca program

W obrocie gospodarczym zdarzają się takie sytuacje, kiedy wystawca dowodu sprzedaży popełni różnego rodzaju pomyłki

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

FV korygująca wzór

  Każdy przedsiębiorca, samodzielnie wystawiający faktury, spotkał się przynajmniej raz w życiu z sytuacją kiedy poszukiwał w sieci FV korygującej wzór