Jak poprawnie skorygować fakturę VAT marża i jak potwierdzić odebranie korekty faktury?

Korygowanie faktur VAT marża nie jest w żaden specjalny sposób opisane w ustawie o podatku od towarów i usług więc należy zakładać, że prowadzone ono powinno być na zasadach ogólnych. Częstym błędem jest tutaj wystawienie omyłkowo zwykłej faktury VAT zamiast faktury VAT marża, co naprawia się poprzez wystawienie dwóch dokumentów kolejnych dokumentów. Pierwszą z nowych faktur musi być korekta zwykłej faktury, na której powtarzałyby się informacje z błędnej faktury ale z uwzględnieniem kwot ujemnych. W ten sposób całkowicie anulowana byłaby pierwotna transakcja. Drugim dokumentem byłaby prawidłowa faktura VAT marża. Jeśli powodem korekcji byłoby otrzymanie/danie upustu to na fakturze korygującej powinna znajdować się tylko informacja o zmianie podstawy opodatkowania gdyż podatnik nie może dowolnie manipulować kwotą podatku VAT na wystawianych przez siebie fakturach a tutaj jego wielkość zależy właśnie od wskazanej kwoty należność gdyż VAT naliczany jest od marży. Z kolei potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest elementem koniecznym dla zaistnienia skutków prawnych związanych z podjęciem korekty. Najważniejszy z nich odnosi się oczywiście do wielkości naliczonego podatku. Możliwość odliczenia zmniejszonego podatku VAT (co ma miejsce w przypadku udzielenia nabywcy rabatu ) następuje w praktyce z chwilą otrzymania potwierdzenia. Odliczenia dokonuje sięga okres, w którym faktura korygująca została wystawiona i potwierdzona czyli jeśli została ona wystawiona równocześnie z podstawową fakturą i natychmiast potwierdzona to odliczyć podatek można w tym samym okresie. W ten sam sposób postępować można jeśli potwierdzenie dojdzie przed końcem okresu rozliczeniowego. W innych przypadkach należy postępować tak jak przy oczekiwaniu na każdą inną fakturę. Data modyfikacji:2015-06-23

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: