Faktura Marża Korekta

Faktura VAT marża to faktura szczególnego rodzaju, służąca do dokumentowania czynności, dla których podstawą opodatkowania jest marża.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), ustawodawca wskazał elementy, które powinny znaleźć się na fakturze dokumentującej czynności opodatkowane na podstawie art. 120 ustawy. Natomiast przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie faktur nie określają, jak powinna wyglądać faktura korygująca VAT marża.

W takim przypadku faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, kwotę i rodzaj udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Konsekwencje wadliwego skorygowania faktury VAT marża

Choć drobne nieprawidłowości faktury korygującej, takie jak np. błędny numer faktury i inne błędy o charakterze formalnym, nie wywołują negatywnych skutków podatkowych, to wystawienie wadliwej faktury korygującej stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych lub, jeśli do wystawienia wadliwej faktury korygującej doszło w wyniku braku rzetelności wystawcy - 240 stawek dziennych.

Stawki dzienne nie mają określonej na stałe wartości. Jej wysokość określa indywidualnie sąd wymierzając karę grzywny. Ustalając stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej najniższego miesięcznego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystokrotności.

Korekta online

Rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców jest program firmy inFakt – profesjonalne narzędzie do fakturowania dostępne w Internecie. Korzystając z pomocy programu, przedsiębiorcy nie tylko stosują wygodne w użyciu i praktyczne narzędzie, ale także ograniczają niebezpieczeństwo wystąpienia błędów w dokumencie. Ryzyko pomyłki np. w oznaczeniu faktury czy danych nabywcy jest znacznie mniejsze niż w przypadku każdorazowego wypisywania ich na gotowych drukach – raz wprowadzone i zapisane dane pozostają bowiem w pamięci programu. Dzięki przejrzystemu interfejsowi i przemyślanemu zaprojektowaniu elementów panelu użytkownika, nauka obsługi programu nie będzie stanowić kłopotu nawet dla początkujących użytkowników. Aplikacja posiada też szereg przydatnych funkcji, m.in.:

  Możliwość przeglądania faktur za pośrednictwem indywidualnej strony startowej, do której dostęp ma tylko użytkownik inFakt. Na stronie znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji o fakturach.
 • Funkcja „Wyszukiwanie faktur” służy odnajdywaniu faktur według zdefiniowanych kryteriów. Zakładka „Klienci” umożliwia zarządzanie kontrahentami oraz wystawionymi fakturami dla poszczególnych klientów. Za jej pośrednictwem można zapisywać i edytować dane nowych klientów, przeglądać listy już dodanych klientów, wyszukiwać oraz przeglądać historię faktur wybranego klienta.
 • inFakt umożliwia też tworzenie kont z dostępem dla wielu pracowników w obrębie jednej firmy. Oznacza to wielostanowiskowy dostęp dla pracowników, przy czym wystawianie przez nich faktur powoduje nadawanie kolejnych numerów na dokumentach.
Dodawanie Faktury VAT marża w Infakt.plDodawanie Faktury VAT marża w Infakt.pl

Faktura korygująca krok po kroku

To proste – w zakładce głównej Przychody, z poziomu podzakładek „Przegląd” lub „Faktury” istnieje możliwość utworzenia nowej faktury korygującej. W tym celu należy kliknąć na opcję Faktura Korygująca widniejącą po prawej stronie panelu użytkownika. Następnie wybieramy numer faktury korygującej, wprowadzamy klienta, datę korygowanej faktury marża, datę sprzedaży, wystawienia i termin płatności.

Wzór faktury VAT marża w PDFWzór faktury VAT marża w PDF wygenerowanej w Infakt.pl

Kolejnym krokiem jest opisanie towaru/usługi przed korektą i po korekcie poprzez podanie jego ilości, ceny, wartości oraz stawki podatkowej. Następnie należy zdefiniować płatność, jej kwotę, walutę w której nastąpi rozliczenie, a także wskazać sposób płatności z podaniem numeru rachunku bankowego i nazwy banku. Na koniec wypełniamy pola Odbiorca i Sprzedawca, dodajemy ewentualne uwagi i klikamy opcję Zapisz. Gotowe! Teraz możemy wydrukować fakturę korzystając z opcji Drukuj fakturę dostępną w menu po prawej stronie panelu użytkownika lub wysłać ją e-mailem, zapisując uprzednio plik w formacie pdf.

Wypróbuj za darmo Aby przekonać się jak przyjazna i prosta w obsłudze jest aplikacja inFakt wystarczy się zarejestrować podając e-mail i hasło, a następnie już bez żadnych ograniczeń czasowych korzystać z programu. Do użytkowania aplikacji wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Korzystanie z darmowej opcji oznacza założenie konta Podstawowego umożliwiającego wystawienie 3 dokumentów miesięcznie oraz obsługę 3 klientów. W opcji darmowej, program pozwala też na wykonanie pewnej liczby edycji i kasowań. Należy zaznaczyć, że użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyboru bogatego pakietu usług księgowych online w konkurencyjnych cenach (http://www.infakt.pl/firma/cennik). Data modyfikacji:2015-06-23


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: