Najczęściej zadawane pytania

Już dziś załóż spółkę online z ekspertem inFaktu.

Zarząd i wspólnicy

Tak. Spółka z o.o. może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalna kwota kapitału zakładowego potrzebna do założenia spółki to 5 tys. złotych. Zakładając spółkę przez internet kapitał musi być wpłacony w gotówce.

Zakładając spółkę tradycyjnie, z pomocą notariusza, kapitał nie musi być wniesiony w gotówce. Kapitałem zakładowym mogą być przedmioty własności przedsiębiorcy (wniesione tzw. aportem).

Udziały są niepodzielne, a stosunek liczby udziałów wspólnika do wszystkich udziałów spółki daje % jego własności. Najlepiej zrozumieć to na przykładach:

  • Dwóch wspólników, jeden ma 40 udziałów, drugi ma 60 udziałów. Zatem pierwszy ma 40% spółki (40 udziałów ze 100) a drugi ma 60% (60 udziałów ze 100)
  • Ponownie dwóch wspólników, teraz jednak dzielną się udziałami: 40 udziałów vs. 80 udziałów. Pierwszy wspólnik ma więc 33,33(3)% spółki (40 udziałów ze 120), a drugi 66,66(6)% (80 udziałów ze 120)
  • Trzech wspólników chce podzielić się równo. Minimalna liczba udziałów to 100 udziałów, która jest niepodzielna przez 3. Trzeba więc zrobić minimalnie 102 udziały i każdy ze wspólników będzie miał ich 34. Czyli każdy wspólnik ma 33,33(3)% spółki (34 udziały ze 102).

Zmiana składu wspólników, nakłada obowiązek dopełnienia formalności rejestrowych. Po założeniu spółki można zgłosić wniosek przez S24 o emisję nowych udziałów i objęcie ich przez nowego wspólnika. Nowy wspólnik może także przejąć udziały wspólnika wyłączonego ze spółki.

W punku widzenia podatkowego sprzedając udziały innej osobie musimy zapłacić 19% podatku dochodowego od wartości transakcji. Z kolei emitując nowe udziały, nowy wspólnik płaci tylko 0,5% podatku PCC.

Spółkę będę zakładać z moim mężem, który ma hiszpańskie obywatelstwo. Czy trzeba na coś zwrócić uwagę, zakładając spółkę z obcokrajowcem z UE, czy na coś to wpływa? Mąż jest tu zameldowany, ma PESEL, profil zaufany itp.

Jeśli tylko ma profil zaufany można spółkę założyć online. To jedyny wymóg. Samo pochodzenie udziałowców nie ma znaczenia.

Jeśli wspólnik obcokrajowiec nie dysponuje Profilem Zaufanym może zakupić podpis kwalifikowany (inny rodzaj podpisu elektronicznego). Jeśli zaś któryś z przyszłych wspólników nie ma profilu zaufanego ani podpisu kwalifikowanego, wtedy trzeba się udać do notariusza podpisać umowę spółki notarialnie.

Oczywiście, że może być członkiem zarządu na urlopie macierzyńskim, w przeciwieństwie do chorobowego można częściowo wykonywać pracę zarobkową.

Spółka nie potrzebuje zarządu, wtedy organem sprawującym nadzór jest zgromadzenie wspólników, tj. wszyscy udziałowcy.

Nie, można mieć zarząd bez prezesa.

Zgodnie z ustawą o VAT zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby prawne są podatnikami VAT. Natomiast obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT uzależniony jest od rodzaju czynności wykonywanych w działalności. Oznacza to, że niektóre branże muszą się zarejestrować do VAT, niektóre nie mogą. A pozostałe mogą, ale nie muszą, chyba że przekroczą ustawowy limit 200 tys. złotych przychodu w ciągu roku.

Dywidenda jest wypłacana proporcjonalnie do udziałów.

Spółka jako taka nie płaci składek ZUS. Wspólnicy zaś:

  • Jeśli są zatrudnieni w spółce, obowiązują ich/spółkę takie same składki jak wszystkich innych
  • Jeśli pobierają wynagrodzenie funkcyjne, ono również nie jest oskładkowane
  • Jedynym momentem kiedy ZUS może przyjść po składki jest sytuacja w której spółka jest „jednoosobowa”, tj. ma tylko jednego wspólnika
  • Jeśli wspólnicy nie są zatrudnieni w żaden sposób, nie występuje stosunek pracy = nie płacą ZUS

Tak, to bardzo popularny sposób na udostępnienie adresu spółce i pierwszego pojazdu.

Każdy wspólnik musi mieć Profil Zaufany.

Musimy znać nazwę spółki i jej adres (technicznie nie trzeba mieć jeszcze umowy na najem).

Musimy wiedzieć jak udziałowcy dzielą się procentowo własnością spółki.

Trzeba znać przedmiot działalności (kody PKD) albryfikowaneo przynajmniej wiedzieć co spółka będzie robić.

Minimalny kapitał zakładowy to 5. tys. złotych. Natomiast minimalna wartość 1 udziału to kwota 50 zł. W praktyce aby spełnić warunek minimalnego kapitału zakładowego spółka może posiadać 100 udziałów po 50 zł każdy kub 2 udziały po 2500 zł.

Nie ma górnego limitu.

Nie, kapitał zakładowy nie jest przychodem spółki. Z kolei udziałowcy wpłacając kapitał zakładowy są zobowiązani odprowadzić 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podczas zakładania spółki jeden z dokumentów którzy wspólnicy podpiszą to „Oświadczenie o wniesieniu kapitału” w formie pieniężnej. Ponieważ w dniu rejestracji spółka nie ma jeszcze konta, zakłada się, że kapitał jest wniesiony w gotówce.

Po tym jak konto spółki w banku jest założone, można wpłacić kapitał zakładowy przelewem ze swojego prywatnego konta tytułując przelew „Wpłata kapitału zakładowego spółki ALIGATORES sp. z o.o.”. Jeśli jednak tego wspólnicy nie zrobią, księgowa zaznaczy, że spółka dysponuje np. 5 tysiącami złotych w gotówce i jeśli spółka będzie chciała coś kupić za gotówkę, wspólnicy będą te pieniądze musieli wyłożyć.

Jeśli kapitał zakładowy jest większy niż 5-15 tys. KRS może zapytać o opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od wartości kapitału zakładowego) zanim dokona wpisu nowej spółki do rejestru.

Zakładając spółkę online przez S24 trzeba wnieść kapitał w formie pieniężnej. Więc aport odpada. Aport tylko z notariuszem.

Tak długo jak macie umowę z biurem robiącym adresy wirtualne i ktoś odbiera polecone listy z urzędów, nie ma problemu. Zakładamy 14-15 spółek tygodniowo, jeśli miałbym powiedzieć to ćwierć z nich używa adresów wirtualnych. Technicznie spółka nie ma jak podpisać umowy najmu przed rejestracją, więc trzeba się upewnić że można spółkę zarejestrować, a następnie podpisać umowę najmu.

Szczególnie jeśli spółka będzie rejestrowana do VAT to trzeba mieć już wtedy umowę podpisaną. Ale kolejność jest taka: KRS > siedziba > VAT.

SĄD wymaga tytułu prawnego do lokalu a nie jesteśmy właścicielem biura

To jest w porządku. Tytuł prawny to akt własności ale także umowa najmu, która pozwala na rejestrację spółki pod wskazanym adresem.

Zakładając spółkę online przez S24 narzucony jest limit 10 kodów. Jeśli chcą Państwo następnego dnia po wpisie do rejestru można wysłać wniosek o aktualizacją kodów i dodać kolejne / zmienić istniejące.

Jeśli spółka była otwarta przez S24, można ją również zamknąć używając tego narzędzia.

Wykorzystując wzorzec s24 opłata to 200 zł (może być kilka zmian na raz, np. adres i PKD).

W przypadku zmiany umowy spółki w wersji tradycyjnej opłaty wynoszą 250 zł do KRS za rozpatrzenie złożonego wniosku oraz 100 zł za publikację w Monitorze Sądowym.

Prawo wymaga aby spółki z o.o. miały tzw. „pełną księgowość” w odróżnieniu do jednoosobowych firm, gdzie księgowość jest „uproszczona”. Pełna księgowość wymaga specjalistycznego oprogramowania oraz dużej wiedzy z zakresu księgowości, dlatego spółki księguje księgowa i nie ma produktów do „samodzielnej księgowości” spółek.

Zastanawia mnie jedna rzecz. Jak jest rozliczane i księgowane w przypadku sprzedaży drobnych – tanich produktów.( 1 – 5zł ).

Spółka powinna posiadać kasę fiskalną. Zestawienie transakcji z kasy (zwane raportem kasowym) przekazuje się księgowości raz na miesiąc. Jeśli sklep sprzedawał by wyłącznie online, wystarczyłoby zestawienie transakcji online. Ale jeśli tylko sprzeda się coś fizycznego, to trzeba mieć kasę fiskalną.

Niedługo ma pojawić się nowelizacja ustawy dot. kas fiskalnych i może w końcu będzie można je prowadzić elektronicznie, ale na tę chwilę jest jak opisane powyżej. Obecnie kasy wirtualne dotyczą jedynie określonej grupy przedsiębiorców np. usług transportowych

Tak. Koszt założenia spółki z inFakt to 199 złotych brutto jednorazowej opłaty. W tej cenie pomożemy założyć spółkę przez S24, a następnie księgowa przygotuje kilka dokumentów, które są wymagane po założeniu.

Jeśli spółka ma nie być księgowana po założeniu, nie może być zarejestrowana do VAT.

Komornik może zająć konta spółki jeśli to spółka ma zobowiązania. Natomiast jeśli zobowiązania ma wspólnik, to komornik może zająć jego udziały, jego wynagrodzenie ze spółki lub dywidendę (jeśli spółka ją wypłaca).

W najgorszym momencie komornik może również wejść do spółki, ale w tym celu musi wykonać długą i drogą procedurę w KRS, więc w przypadku niewielkich zajęć komornicy nie idą tak daleko. Sprawa jest dość indywidualna.

Masz więcej pytań dotyczących założenia spółki? Porozmawiaj z nami