Ta strona używa plików cookie Więcej o sposobie korzystania z nich przeczytasz w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich stosowanie, możesz wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Potwierdzenie zawarcia umowy o obsługę księgową w ramach usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego nr ……./2015/OBR z dnia ………

Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, adres email info@infakt.pl, potwierdza zawarcie umowy o obsługę księgową,

z:

Firma:
NIP:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Numer domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Poczta:
Adres email:
Nr telefonu:

na następujących warunkach:

Plan:
Pierwszy okres rozliczeniowy:
Umowa zawarta na czas: Nieoznaczony

Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie postanowienia wymienionych poniżej załączników do niniejszej umowy i odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że poniższe załączniki w aktualnym brzmieniu dostępne są na stronie www.infakt.pl:

  1. Ogólne warunki świadczenia usług wraz z Tabelą opłat dodatkowych;
  2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.