Czy można zarejestrować firmę w CEiDG w lokalu, którego się nie jest właścicielem ani nie ma się umowy najmu?

Zmiany w CEiDG, zapowiadane od kilku miesięcy, z dniem 19 maja 2016 roku weszły w życie. Oznacza to duże zmiany szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy nie…