Lista tagów

Lista tagów obowiązkowych:

 • [RODZAJ_DOKUMENTU] – oryginał / kopia itp.
 • [NUMER_FAKTURY] – kolejny numer faktury
 • [SPRZEDAWCA_NAZWA] – nazwa firmy, imię i nazwisko sprzedawcy
 • [SPRZEDAWCA_ADRES] – dane adresowe sprzedawcy (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
 • [SPRZEDAWCA_NIP] – numer NIP sprzedawcy
 • [NABYWCA_NAZWA] – nazwa firmy, imię i nazwisko nabywcy
 • [NABYWCA_ADRES] – dane adresowe nabywcy (ulica, miejscowość, kod pocztowy)
 • [NABYWCA_NIP] – numer nip nabywcy
 • [DATA_WYSTAWIENIA] – data wystawienia dokumentu
 • [DATA_SPRZEDAZY] – data sprzedaży usługi/towaru
 • [TOWAR] – tag otwierający powtarzalny blok pojedynczego towaru/usługi
 • [TOWAR_NAZWA] – nazwa towaru/usługi
 • [TOWAR_PKWIU] – PKWiU towaru/usługi
 • [TOWAR_CENA_NETTO] – cena netto towaru/usługi
 • [TOWAR_WARTOSC_NETTO] – wartość netto towaru/usługi
 • [TOWAR_STAWKA_VAT] – stawka VAT towaru/usługi
 • [/TOWAR] – tag zamykający powtarzalny blok pojedynczego towaru/usługi
 • [STAWKI] – tag otwierający powtarzalny blok pojedynczej podsumy dla danej stawki vat
 • [STAWKA_NETTO] – podsuma netto dla danej stawki
 • [STAWKA_PROC] – wysokość stawki dla podsumy
 • [STAWKA_VAT] – podsuma vat dla danej stawki
 • [/STAWKI] – tag zamykający powtarzalny blok pojedynczej podsumy dla danej stawki vat
 • [RAZEM_BRUTTO] – całkowita kwota brutto
 • [UWAGI] – dodatkowe uwagi na fakturze

Lista tagów opcjonalnych:

 • [LOGO] – logo sprzedawcy
 • [TERMIN_PLATNOSCI] – termin płatności za towar/usługę
 • [SPOSOB_PLATNOSCI] – sposób płatności za towar/usługę (przelew, gotówka itp.)
 • [BANK] – nazwa banku sprzedawcy
 • [NUMER_KONTA] – numer konta bankowego sprzedawcy
 • [TOWAR_LP] – liczba porządkowa towaru/usługi na fakturze
 • [TOWAR_ILOSC] – ilość towarów/usług
 • [TOWAR_MIARA] – jednostka miary towaru/usługi
 • [TOWAR_VAT] – wartość VAT towaru/usługi
 • [TOWAR_BRUTTO] – wartość brutto towaru/usługi
 • [STAWKA_BRUTTO] – podsuma brutto dla danej stawki
 • [RAZEM_NETTO] – wartość netto faktury
 • [RAZEM_VAT] – wartość VAT faktury
 • [ZAPLACONO] – informacja o zapłaconej kwocie
 • [POZOSTALO_DO_ZAPLATY] – informacja o kwocie pozostałej do zapłaty
 • [SLOWNIE] – wartość brutto faktury słownie
 • [PODPIS] – graficzny podpis wystawcy faktury
 • [WYSTAWIL] – imię i nazwisko wystawcy faktury