Odkrywamy sekrety polskiego freelancingu


27 lipca 2012 4 min. czytania

Wiele osób czasem z zazdrością spogląda na pracę freelancerów, ale mało kto tak naprawdę wie kim są i co robią. Ile zarabia freelancer? Jak długo pracuje? Czym się zajmuje? Gdzie zwykle pracuje? Na co zdarza mu się narzekać?

W celu odpowiedzi na te pytania i wiele innych, wspólnie z freelancity i 4P research mix, przeprowadziliśmy badanie Freelancer w Polsce 2012. Poniżej znajdziecie wiele ciekawych wykresów i danych, które zobrazują wizerunek polskiego freelancera.

fot. Giorgio Montersino

Cel badania i metodologia

Cele:

  Głównym celem projektu jest lepsze zrozumienie idei freelancingu oraz zmiana postrzegania Freelancerów w Polsce, czyli osób, które:

 • pracują jako Freelancer w pełnym wymiarze, bez stałego zatrudnienia;
 • pracują jako Freelancer w pełnym wymiarze, ale mają też dodatkową pracę na niepełny etat;
 • pracują jako Freelancer dorywczo, bez stałego zatrudnienia;
 • pracują na pełen etat, ale mają dodatkowe zlecenia po godzinach;

Metoda:

Wywiady internetowe wypełniane samodzielnie (CAWI);

  Badana populacja:

 • losowa próba przedsiębiorstw z terenu całej Polski;
 • przedsiębiorcy zapraszani byli do badania poprzez wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną;

Wielkość próby:
N=695

Czas realizacji:
10 stycznia 2012 – 12 marca 2012;

PODSUMOWANIE

  • Freelancer to zwykle mężczyzna, młoda osoba w wieku 26-30 lat, z wyższym wykształceniem, mieszkająca w mieście powyżej 500 tysięcy mieszkańców, w regionie centralnym;
  • Ponad połowa Freelancerów pracuje w pełnym wymiarze zatrudnienia. Co czwarty z nich pracuje na pełen etat oraz bierze dodatkowe zlecenia po godzinach. Większość freelancerów pracuje nie więcej niż 8 godzin dziennie. Większość z nich jest Freelancerem od roku do pięciu lat;
  • Głównymi powodami rozpoczęcia pracy jako Freelancer jest większa swoboda działania i elastyczność planowania prac oraz możliwość realizowania swoje pasji. Co piąty respondent został Freelancerem przez przypadek. Freelancer najczęściej zajmuje się grafiką lub programowaniem;
  • Freelancerzy rozliczają się częściej za projekt niż za ilość godzin poświęconych na zadanie. Wynagrodzenie co trzeciego z nich nie przekracza 1500 zł netto za projekt. W przypadku rozliczeń za godzinę stawki zwykle nie przekraczają 80 zł;
  • Freelancerzy pracują przede wszystkim w swoich mieszkaniach czy domach. Prowadzenie księgowości pomaga im zwykle zewnętrzne biuro rachunkowe., zdecydowanie rzadziej Freelancerzy księgują samodzielnie;
  • Freelancerzy mają zwykle kliku klientów, z którymi stale współpracują. Najczęściej pracują z mikro –przedsiębiorstwami (do 10 zatrudnionych) lub małymi i średnimi firmami (do 250 zatrudnionych). Co trzeci z nich działa na terenie całej Polski;
  • Nieterminowe regulowanie płatności przez
   klientów, konkurencja ze strony freelancerów zaniżających stawki oraz znajdowanie klientów/zleceń to największe wyzwania w codziennej pracy Freelancera;
  • Największym kosztem stałym w prowadzeniu działalności Freelancera jest ZUS. Wyraźnie mniejszym kosztem są telefony i utrzymanie auta. Głównym narzędziem do pozyskiwania zleceń są: sieć kontaktów i polecenia ze strony klientów;
  • Ponad połowa (56%) Freelancerów jest zadowolona ze swojego dochodu. 60% z nich uważa, że ich dochód
   w 2012 wzrośnie;

Wyniki

Freelancerzy pracują głównie w pełnym wymiarze zatrudnienia.
Ok. 60% z nich pracuje dziennie średnio 8 godzin lub mniej. Większość z nich
jest Freelancerem od roku do 5 lat.


Większa swoboda pracy i elastyczność planowania to główne powody freelancingu.
Freelancer najczęściej zajmuje się grafiką lub programowaniem.


Głównym sposobem rozliczania zadań freelancerów jest stawka za projekt.


Wynagrodzenie co trzeciego z nich nie przekracza 1500 zł.
W przypadku rozliczeń za godzinę pracy, w większości stawki oscylują do 80 zł.


Zdecydowana większość Freelancerów pracuje w swoim mieszkaniu. W prowadzeniu księgowości pomaga im zwykle zewnętrzne biuro rachunkowe. Klientom wystawiają faktury.


Freelancerzy mają zwykle kliku klientów, z którymi stale
współpracują – najczęściej z mikro przedsiębiorstw (do 10 zatrudnionych).
Co trzeci z nich działa przede wszystkim na terenie całej Polski.


Nieterminowe regulowanie płatności przez klientów, konkurencja
ze strony freelancerów zaniżających stawki oraz znajdowanie klientów/
zleceń to największe wyzwania w codziennej pracy Freelancera.


Największym kosztem stałym w prowadzeniu działalności
Freelancera jest ZUS. Sieć kontaktów oraz polecenia ze strony
klientów to główne narzędzia używane do pozyskiwania zleceń.


Ponad połowa Freelancerów jest zadowolona ze swojego dochodu.
Większość z nich z optymizmem patrzy w przyszłość i w 2012 prognozuje wzrost dochodu.


Freelancer to zwykle mężczyzna, młoda osoba w wieku 26-30 lat, z
wyższym wykształceniem, mieszkająca w mieście powyżej 500 tysięcy
mieszkańców, w regionie centralnym.


Cytowanie badania lub jego części możliwe jest pod warunkiem podania źródła: 4P research mix na zlecenie freelancity i www.inFakt.pl


Badanie Freelancer w Polsce 2012 zostało przeprowadzone wspólnie przez firmy:


Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu