Nie wiesz czy musisz złożyć ZUS DRA? Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia jako płatnik składek na podstawie złożonego wniosku CEiDG-1. Wiąże jest się to z obowiązkiem dokonywania obliczeń i opłacania składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Podstawowym dokumentem rozliczeniowym w skali miesiąca jest właśnie deklaracja ZUS DRA.

CO ZAWIERA ZUS DRA?


ZUS DRA to deklaracja zawierająca zbiorcze informacje na temat wszystkich składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeń oraz wszystkich osób ubezpieczonych. Są na niej wskazane składki na:

  • ubezpieczenie społeczne,

  • ubezpieczenie zdrowotne,

  • Fundusz Pracy,

  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Deklarację ZUS DRA składa każdy płatnik składek ubezpieczeniowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zasada ta obowiązuje zarówno osoby opłacająca składki tylko za siebie, jak i zatrudniające pracowników i opłacające za nich składki ubezpieczeniowe.


Wygodne zakładanie firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

lub dowiedz się więcej

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

KIEDY SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ ZUS DRA?


Trzeba pamiętać, że w sytuacji rozliczania i opłacania składek wyłącznie za siebie należy przekazać deklarację rozliczeniową ZUS DRA tylko za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności. Przedsiębiorca nie ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji do ZUS-u – w sytuacji, gdy chce opłacać składki od najniższej możliwej podstawy.

Na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych w pierwszym miesiącu ZUS sporządza dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące. Oznacza to, że jeśli w trakcie roku właściciel firmy nie zmieni wskazanej na pierwszej deklaracji ZUS DRA podstawy naliczenia składek, to nie musi składać jej co miesiąc. Zostanie bowiem ona automatycznie wygenerowana przez system w ZUS.

Do obowiązków przedsiębiorcy, który opłaca wyłącznie składki za siebie należy więc złożenie pierwszej prawidłowo wypełnionej deklaracji ZUS DRA, a następnie opłacanie należnych składek w terminie do 10 dnia miesiąca następnego.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników i opłacają składki również za nich muszą składać dokument do 15 dnia miesiąca.

ZUS DRA? PRZEKAŻ ZAKŁADANIE FIRMY W RĘCE SPECJALISTÓW


Chcesz założyć własną firmę jednak obawiasz się obowiązków z tym związanych? Zleć cały proces fachowcom z inFaktu, którzy doskonale znają przepisy i dopełnią za Ciebie wszelkich formalności - również związanych ze złożeniem ZUS DRA.

Usługa zakładania firmy z inFakt to zaledwie kilka prostych kroków:

  • zamówienie rozmowy z fachowcem z inFakt,

  • rozmowa telefoniczna z księgową z inFakt,

  • przygotowanie przez inFakt wszystkich dokumentów niezbędnych do założenia firmy,

  • wysłanie e-mailem dokumentów klientowi do weryfikacji,

  • podpisanie dokumentów dostarczonych kurierem,

  • odebranie przez księgowych dokumentów i złożenie ich w urzędzie.

Wraz z założeniem firmy oferujemy 60-dniową darmową obsługę księgową w ramach, której sprawami Twojej firmy zajmie się dedykowany, realny księgowy. Z nami nie musisz dopełniać formalności związanych ze złożeniem ZUS DRA.