Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej

Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ przykładowo, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować się na jej likwidację. Formalności z tym związanych można dopilnować stosunkowo łatwo i szybko. Z czym wiąże się zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej?

Konieczna zmiana wpisu do CEIDG


Pierwszym krokiem w kontekście zgłoszenia likwidacji działalności gospodarczej jest aktualizacja wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy tego dokonać na formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorca ma 7 dni na dokonanie tej formalności, liczone jest to od dnia zaprzestania wykonywania działalności.

Wypełniony wniosek przedsiębiorca może złożyć przez Internet, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Jeśli nie dysponuje takimi podpisami, wniosek musi albo złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy, albo też wysłać go do urzędu listem poleconym (podpis musi być potwierdzony notarialnie). 


Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z ewidencji bezpłatne


Rzeczywiste wykreślenie wpisu o działalności gospodarczej z ewidencji następuje w momencie zamieszczenia danych w CEIDG - nie później niż następnego dnia po wpłynięciu wniosku. 

Informacja o wykreśleniu wpisu i likwidacji działalności gospodarczej jest przesyłana przez CEIDG do właściwego dla danego przedsiębiorcy:

 • urzędu skarbowego,
 • urzędu statystycznego,
 • ZUS-u lub KRUS-u.
A czy zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej jest płatne? Za złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z ewidencji nie trzeba wnosić żadnej opłaty. 

Jakie obowiązki w urzędzie skarbowym?


Na przedsiębiorcy kończącym prowadzenie działalności gospodarczej ciąży obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji. Musi on zawierać następujące informacje:

 • liczbę porządkową,
 • nazwę składnika majątkowego,
 • datę nabycia poszczególnych składników majątkowych,
 • kwoty wydatków poniesione na nabycie składników majątku,
 • kwoty wydatków poniesionych na nabycie składników majątku zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wartość początkową składników majątku,
 • stosowaną metodę amortyzacji,
 • sumę odpisów amortyzacyjnych.

Do urzędu skarbowego przedsiębiorca musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy za ostatni miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie sporządzanego wykazu majątku firmy, przedsiębiorca dokonuje zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dodatkowo, jako czynny podatnik VAT, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej musi przygotować spis z natury, nazywany remanentem likwidacyjnym, w który zawiera informacje o majątku firmy. W remanencie likwidacyjnym należy zawrzeć środki trwałe, w tym wyposażenie, jak również towary, surowce i gotowe produkty (jeśli firma zajmowała się działalnością produkcyjną lub handlową). 

Remanent likwidacyjny sporządzany jest po to, aby ustalić wartość towarów i innych elementów majątku przedsiębiorstwa, od których trzeba zapłacić VAT. Kwotę podatku uwzględnić należy w ostatniej deklaracji VAT. 

Jeżeli w ostatniej deklaracji VAT wykazano nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, przedsiębiorca powinien wnioskować o zwrot podatku na rachunek bankowy. Wraz z ostatnią deklaracją VAT przedsiębiorca likwidujący swoją działalność musi złożyć formularz VAT-Z, w terminie 7 dni od momentu likwidacji firmy.

Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej - konieczny kontakt z ZUS-em


Przedsiębiorca w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, musi wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych oraz z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. 

Wyrejestrowania należy dokonać w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń. Wniosek o wyrejestrowanie z ZUS przedsiębiorca musi złożyć samodzielnie, na formularzu ZUS ZWUA.

W kontekście likwidacji działalności gospodarczej należy również pamiętać, że urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić kontrolę także u przedsiębiorców, który zdecydował się na taki krok. 

Co za tym idzie istotne jest zachowanie całej dokumentacji. Obowiązek jej przechowywania wynosi 5 lat od końca roku, w którym dany dokument został sporządzony. Na tym właściwie kończy się zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej. 

W inFakcie zakładamy firmę za przedsiębiorcę


Założenie działalności wiąże się z koniecznością dopilnowania pewnych obowiązków. Co ważne – nie trzeba ich jednak dopełniać samemu. Wystarczy zgłosić się do inFaktu, a nasi księgowi dopilnują wszelkich formalności. Przede wszystkim wypełnią odpowiednie formularze i złożą je we właściwych urzędach. 

To jak przebiega cały proces można śledzić w aplikacji inFakt.pl, która:

 • wyświetla status Twojego zgłoszenia,
 • informuje o postępach prac w urzędach,
 • wyświetla dokumenty do pobrania.
Usługa zakładanie firmy z inFaktem jest w pełni darmowe! Dodatkowo oferujemy obsługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym, którą można testować przez 60 dni – bez żadnych opłat.


Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu