Zeznanie podatkowe 2018 – jakie ulgi, odliczenia i formularze?

PIT 2018 – do kiedy rozliczyć się za 2017 rok? Na jakim formularzu? Jakie ulgi i odliczenia można zastosować? Kiedy opłaca się rozliczyć wspólnie z małżonkiem? Jakie są konsekwencje niezłożenia zeznania rocznego lub złożenia go po terminie? Sprawdź!

Kiedy upływa termin złożenia zeznania rocznego?

Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które uzyskały przychód w 2017 roku, mają obowiązek złożenia deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami do ostatniego dnia kwietnia.

Do kiedy należy zapłacić podatek z zeznania rocznego złożonego przed czasem?

Podatek wynikający z wcześniej złożonej deklaracji należy zapłacić do ostatecznego terminu złożenia deklaracji czyli ostatniego dnia kwietnia.

Do jakiego US należy złożyć zeznanie roczne?

Zeznanie roczne należy złożyć do US właściwego dla miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2017.

Czym są PIT-y pracownicze?

PIT-y pracownicze, to deklaracje które powinien złożyć płatnik, który opłaca zaliczki za inne osoby np. za pracowników lub zleceniobiorców.

Jakie PIT-y pracownicze płatnik może składać?

Płatnik może być zobowiązany do złożenia PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, PIT-8C.

Jakie zryczałtowane zeznania roczne należy złożyć do końca stycznia 2018?

Do końca stycznia należy złożyć PIT-28, PIT-16A oraz PIT-19A. Dodatkowo warto zaznaczyć, że do PIT-28 należy dołączyć jeden z załączników PIT-28/A lub PIT-28/B.

Więcej wiedzy

Prezentacje dot. rozliczeń rocznych