Wzór rachunku do umowy zlecenia

Wykonanie zlecenia wymaga niekiedy wystawienia rachunku przez zleceniobiorcę. Wiele w tym zakresie zależy od przedsiębiorcy na rzecz, którego podejmowane są działania. Jak wygląd wzór rachunku do umowy zlecenia?

Kiedy wystawia się rachunek przy zleceniu?

Wykonanie zlecenie często wiąże się z koniecznością jego odpowiedniego udokumentowania. Ten obowiązek leży po stronie wykonawcy umowy. To czy rachunek zostanie wystawiony, zależy jednak przede wszystkim od zleceniodawcy.


 Jeśli ten zażyczy sobie dokumentu, trzeba go niezwłocznie wystawić. Konkretnie w terminie 7 dni od:

  • wykonania pracy – w przypadku, gdy osoba zlecająca ujęła w umowie zapis o konieczności wystawienia potwierdzenia,
  • zgłoszenia żądania otrzymania rachunku – kiedy przedsiębiorca chce otrzymać dokument, ale taki zapis nie znalazł się w kontrakcie. 

Przy sporządzaniu dokumentu wzór rachunku do umowy zlecenia może okazać się niezwykle przydatny. 

Wzór rachunku do umowy zlecenia

Zgodnie z przepisami rachunek trzeba wystawić w dwóch egzemplarzach – po jednym dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Nie ma konieczności, by został podpisany.

Osoba, która go sporządza powinna ująć w nim m.in. dane tak zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy (imiona i nazwiska, nazwy, adresy), datę wystawienia i numer, określenie rodzaju wykonanej usługi oraz cenę jednostkową, ogólną cenę za wykonanie.

W przypadku, gdy zapłata ma zostać przekazana w gotówce, na rachunku powinna znaleźć się stosowna adnotacja.

Korzystaj z inFaktu, fakturuj bez obaw

Już nie rachunki, a faktury sporządzają przedsiębiorcy zwolnieni z VAT. Odpowiedni dokument można szybko i sprawnie wystawić Programie do Fakturowania inFakt.pl.

Z możliwości inFaktu korzysta już ponad 370 tys. firm. Żeby dołączyć do ich grona trzeba tylko założyć bezpłatne konto w poniższym formularzu:


Data modyfikacji:2015-09-16

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: