Wystawianie faktury

Wystawianie faktury należy do podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Dzięki oprogramowaniu online szeroka wiedza w tym temacie nie jest jednak potrzebna, a fakturowanie można sprowadzić do kilku prostych kroków.


KIEDY WYSTAWIĆ FAKTURĘ?


Zgodnie z zasadami ogólnymi o wystawianie faktury należy zadbać do 15 dni od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż lub zapłata (całości lub części należności). Możliwe jest również jej wystawienie wcześniej – jednak nie szybciej niż na 30 dnia przed sprzedażą lub terminem płatności. 

W przepisach funkcjonują jeszcze inne terminy na wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży, które zależą od konkretnego rodzaju transakcji. 

Wystawianie faktury w najlepszym programie do fakturowania? Wybierz inFakt.pl i do 3 faktur w miesiącu wystawiaj zupełnie za darmo. Już dziś załóż bezpłatne konto w poniższym formularzu. 

Darmowy Program do Fakturowania

380 tysięcy użytkowników, ponad 10 milionów wystawionych faktur!

JAKI TERMIN NA WYSTAWIANIE FAKTURY?


Właściciel firmy jest zobligowaniu nie tylko dopilnować terminu wystawiania faktury, ale również by zawrzeć na niej wszystkie konieczne elementy. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, dokument ten powinien zawierać m.in.:
 • datę wystawienia i numer, który go identyfikuje,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numery NIP (jeśli nabywca jest osobą prywatną, NIP nie jest potrzebny),
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku VAT,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki VAT,
 • kwotę należności ogółem.
Nie ma jednak obowiązku zamieszczania na dokumencie oznaczenia „faktura VAT”. Dzieje się tak dlatego, że nazwa nie jest obowiązkowym elementem, który trzeba umieścić na fakturze. 

JAK MOŻNA WYSTAWIAĆ FAKTURY W FIRMIE?


Sposobów wystawiania faktur jest co najmniej kilka. Wspomniane już Rozporządzenie Ministra Finansów określa listę elementów, które powinny znaleźć się na każdej fakturze oraz warunki, jakie powinny spełniać, ale nie definiują dokładnie jak należy je wystawiać. Dlatego przedsiębiorcy mają pewną dowolność jeśli chodzi o wybór narzędzi.

Podstawowy sposób, to sporządzenie dokumentu na zwykłej kartce papieru. Fakturę można również wystawić, korzystając z programów biurowych – edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego. Jedyne, o czym należy pamiętać, to aby tak przygotowana faktura:
 • zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami,
 • zawierała poprawne wyliczenia stawek podatku VAT,
 • była czytelna i uniemożliwiała ingerencję w treść gotowego dokumentu.
Wystawianie faktury przy pomocy programów biurowych lub na kartce papieru nie wymaga od dodatkowych narzędzi. Te rozwiązania nie są jednak niezbyt wygodne na dłuższą metę, kiedy wzrasta liczba produktów i kontrahentów firmy. Za każdym razem dane do faktury trzeba bowiem uzupełniać na nowo. 

Przechowywanie dokumentów w formie papierowej utrudnia szybkie odnalezienie konkretnej faktury i analizę osiągniętych przychodów. Dlatego coraz większą popularność zdobywa oprogramowanie księgowe, automatyzujące wiele czynności, związanych z generowaniem dokumentów.

PROGRAMY INSTALOWANE NA KOMPUTERZE


Faktury można wystawiać w programach online i instalowanych na komputerze. Ograniczeniem programów „pudełkowych” jest liczba komputerów, na których można korzystać z aplikacji do księgowania. 

Często zdarza się, że licencja pozwala uruchomić program tylko na jednej maszynie. Instalacja na kolejnych komputerach wiąże się z dodatkową opłatą. Podobnie wygląda aktualizowanie aplikacji.

Wystawianie faktur wymaga posiadania najnowszej wersji, uwzględniającej zmiany w przepisach. W przypadku wersji „pudełkowych” takie aktualizacje często są dodatkowo płatne.

Z CZYM WIĄŻE SIĘ FAKTUROWANIE ONLINE


Korzystając z aplikacji online do wystawiania faktur właściciel firmy nie musi kupować pudełka z płytą, instalować i rejestrować programu. Wystarczy stworzyć konto online, by zacząć korzystać z programu w wygodny sposób. 

Logowanie do panelu użytkownika jest możliwe z dowolnego komputera bez dodatkowych opłat za kolejne licencje. Dzięki temu przedsiębiorca może korzystać z aplikacji w pracy lub w domu oraz dać dostęp do listy faktur innej osobie.

Dane są przechowywane na serwerach, dlatego lista dokumentów, historia operacji i inne zapisane dane są dostępne z dowolnego miejsca. Programy online zwalniają użytkownika od konieczności aktualizacji i śledzenia zmian w przepisach. 

Są one wdrażane na bieżąco, a w razie wątpliwości użytkownika, usługi sieciowe oferują wsparcie wykwalifikowanych księgowych. Dodatkowymi zaletami tego rozwiązania są m.in.:
 • szybkość generowania faktur – dokumenty są wystawiane w oparciu o formularze online i uzupełniane o dane wcześniej zapisane przez użytkownika lub pobrane z bazy GUS,
 • generowanie dokumentów w formacie PDF, umożliwiające wysłanie kontrahentowi faktury elektronicznej,
 • możliwość zdefiniowania wyglądu faktury dzięki szablonom i dodaniu logo firmy.
Kolorowy szablon faktury Przykład faktury wygenerowanej w inFakt.pl

INFAKT, CZYLI SZYBKI SPOSÓB NA WYSTAWIANIE FAKTURY


Jeśli szukasz odpowiedniego programu do wystawiania faktur, rozważ co oferuje inFakt.pl. W aplikacji generowanie faktur zostało uproszczone do niezbędnego minimum. Po założeniu darmowego konta wystarczy podać numer NIP swojej firmy. 

Pozostałe dane są uzupełniane automatycznie, podobnie jak dane klienta. Użytkownik musi jedynie wpisać datę transakcji, nazwę i cenę towaru lub usługi oraz stawkę VAT. Na tej podstawie program oblicza kwoty brutto i netto, które później widnieją na gotowym dokumencie.

Oprócz tego, w prosty sposób możesz umieścić na fakturze logo Twojej firmy oraz wybrać jeden z kilkudziesięciu gotowych szablonów faktur. Jeśli tylko masz ochotę, możesz nawet stworzyć własny szablon w edytorze HTML/CSS i dodać do niego własne grafiki. Fakturę można zapisać w systemie, wydrukować lub wygenerować plik PDF, a następnie wysłać do klienta e-mailem wprost z inFaktu.

Załóż darmowe konto na inFakt.pl, a do 3 faktur w miesiącu możesz wystawiać zupełnie bez opłat. To świetna oferta, która pozwoli Ci przetestować Program do Fakturowania zupełnie bez zobowiązań. Wypełnij poniższy formularz i dołącz do przeszło 380 tys. przedsiębiorców, którzy już zdecydowali się na inFakt.pl. Z pewnością nie pożałujesz. 

Szukasz sposobu na szybkie i sprawne wystawianie faktury? Załóż darmowe konto w inFakcie i przekonaj się, że fakturę można wystawić w kilka chwil. 

Darmowy Program do Fakturowania

380 tysięcy użytkowników, ponad 10 milionów wystawionych faktur!

Poleć artykuł:
2015-10-22

Podobne artykuły

Puste faktury
Faktura VAT jest szczególnym dokumentem, który powinien zostać wystawiony zaraz po dostarczeniu towaru, wykonaniu usługi bądź maksymalnie w ciągu siedmiu dni od daty tych zdarzeń bez względu na to czy przedsiębiorca jest podatnikiem czynnym czy też biernym
W jaki sposób wiążą się ze sobą przelew i termin zapłaty?
Każdy przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne są kwestie takie jak termin zapłaty należności, który winien znajdować się na każdej fakturze, jak również oznaczenie, czy winna ona zostać opłacona gotówką, lub przelewem
Zła numeracja faktury
Każdemu przedsiębiorcy może zdarzyć się popełnienie błędu na fakturze. Błąd ten może dotyczyć na przykład nieprawidłowego jej numeru. Warto wówczas wiedzieć, jak taki błąd należ poprawić. Czy konieczne jest w tym celu sporządzić fakturę korygującą, czy może wystarczająca okaże się nota korygująca.
Załaduj więcej artykułów
Kiedy należy wystawić fakturę - terminy
Wszystkie terminy wystawiania faktur VAT regulowane są poprzez rozporządzenie do ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi w szczególności o przepisy z artykułów 9-11.
Jaki jest termin rozliczenia VAT w przypadku faktury VAT RR?
Rozliczanie faktur VAT RR bywa problematyczne dla przedsiębiorców, którzy niezbyt często stykają się z taką dokumentacją
Nowe zasady wystawiania faktur
W związku ze zmnianą przepisów nie trzeba już na fakturze umieszczać niektórych informacji. Zobacz jakich!
Jak data wystawienia faktury wpływa na obowiązek podatkowy?
Rozpatrzmy to na przykładzie firmy, która dokonała dostawy towarów 26 listopada a fakturę wystawiła 2 grudnia czyli już w kolejnym miesiącu
Faktura wystawiana przez nabywcę - jak fakturuje się zakupy od rolnika ryczałtowego?
Ogólna zasada dotycząca wystawiania faktur mówi, że dokument ten powinien być wystawiany przez sprzedającego kupującemu lecz istnieją od tego wyjątki. Jednym z podmiotów, który nie jest zobowiązany do wystawiania faktur i powinien je w określonych warunkach otrzymywać od nabywcy jest rolnik ryczałtowy.
Od kiedy można wystawiać faktury VAT?
Zgłaszany przez przedsiębiorcę problem dotyczył faktu, iż nie posiadał on jeszcze potwierdzenia zgłoszenia rejestracji VAT-R oraz uzyskania numeru NIP
Czy konieczne jest podawanie numeru VAT UE?
Numer VAT UE. Znajomość numeru przez polskich podatników
Faktura zwrot towaru
"Faktura zwrot towaru" - pod tym potocznym pojęciem kryje się zabieg księgowy służący zaewidencjonowaniu faktury korygującej, która została wystawiona dla udokumentowania zwrotu uprzednio sprzedanego towaru.
Różnica między rachunkiem a fakturą vat
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą jest dokumentowanie sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Faktura PZ
Jednym z podstawowych dokumentów magazynowych jest faktura PZ, która potwierdza przyjęcie towarów, surowców, produktów lub materiałów do magazynu lub sklepu.
Jak wystawić fakturę VAT usługi?
Jak wystawiać fakturę VAT za usługi? Tego dowiesz się na inFakt.pl. A jeśli zechcesz, to w parę chwil wystawisz za darmo fakturę VAT za usługi.
Wystawianie faktur 2015
Konieczność fakturowania dotyczy aktualnie prawie wszystkich polskich przedsiębiorców. Zasady jakimi rządzi się wystawianie faktur 2015 roku w dużej mierze zależą od tego czy przedsiębiorca jest VAT-owcem, czy posiada zwolnienie z tego podatku. Oto jak wygląda to w szczegółach.
Wypisywanie faktur
Dzięki tej stronie raz na zawsze zapomnisz o kłopotach z wypisywanymi fakturami. Wypisuj faktury z Infakt.pl
Faktura Windows
Ten serwis pomoże Ci wystawić fakturę VAT w najpopularniejszym systemie operacyjnym jakim jest Windows.
Procedura fakturowania
Kiedy należy wystawiać faktury i jakie musi spełniać ona warunki? Dowiedz się tego na naszej stronie!
Darmowy program do faktur 2011
Darmowy program do faktur 2011. Sprawne, szybkie, intuicyjne i bezpieczne wystawianie faktur Vat. Bezpłatne program do fakturowania. Zalety i wady programu.
Faktura prowizyjna
Przedsiębiorcy często prowadzą sprzedaż swoich produktów lub usług za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych. Współpraca taka zwykle opiera się na umowie agencyjnej lub umowie pośrednictwa.
Dobre faktury
Jeśli szukasz dobrych i sprawdzonych faktur to zapewne informacje zawarte na tej stronie internetowej będą dla bardzo pomocne.
Faktura rozliczająca
Często zdarza się, że przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta zaliczkę na poczet realizacji usługi lub dostawy towaru. W chwili otrzymania części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi należy wystawić fakturę VAT.
Faktura po francusku
Polscy przedsiębiorcy prowadzą coraz szerzej zakrojoną działalność, także jeśli chodzi o zasięg terytorialny. To stwarza konieczność przystosowania własnych procedur do wymogów międzynarodowego handlu i świadczenia usług.
Pisanie faktur
Strona zawiera informacje mające charakter promocyjny. Polecamy program do wystawiania faktur Infakt.pl wspomagający wypisywanie faktur.
Refaktura
W przepisach podatkowych obowiązujących w Polsce do dnia 1 stycznia 2011 roku nie wspominano o pojęciu refaktury. Niemniej jednak, bywa ona wykorzystywane w praktyce.
Faktura transportowa
Rozliczanie usług transportowych jest specyficzne zwłaszcza ze względu na termin wystawienia faktury i datę powstania obowiązku podatkowego. O czym warto pamiętać wystawiając fakturę za usługi transportowe?
Faktura importowa
Podczas sprowadzania towarów z zagranicy, albo dokonywania rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami, do obiegu księgowego może zostać wprowadzona tzw. faktura importowa.
Faktura vat komis
Wbrew temu, co się potocznie sądzi, w przypadku umowy komisowej nie mamy do czynienia z usługą komisu i sprzedażą komisową.
Data wystawienia faktury a rozliczenie VAT
Darmowy program do faktur 2015
Szukając nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiłyby dopełnianie formalności związanych z prowadzeniem firmy, każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się nad odpowiednią aplikacją do fakturowania. Czym powinien się charakteryzować darmowy program do faktur 2015 r.?
Faktura marketingowa
Tutaj dowiesz się, co to jest ta faktura marketingowa i jakie są obowiązki przedsiębiorcy w zakresie jej wystawiania.
Duplikat faktury
Duplikat faktury jest dokumentem księgowym, który obok faktury VAT uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w tej fakturze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28.03.2011 r. duplikat faktury wystawia się w sytuacji, gdy oryginał faktury ulegnie zniszczeniu lub zaginie.
Faktura AdSense
Google Adsense jest programem, w którym może uczestniczyć każdy posiadacz strony internetowej zarabiając na wyświetlanych na tej stronie reklamach.
Szczególne rodzaje faktur
Faktura, jak można się domyślać, to dokument, który opisuje stan faktyczny. Słowo pochodzi od łacińskiego factura, co oznaczało robienie czegoś – produkcję.
Faktura brutto
Tutaj dowiesz się, jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona faktura brutto.

inFakt mobile

inFakt jest już dostępny w wersji mobile!

Mobilne fakturowanie i księgowość inFakt na iPhone’a
"Aplikacja mobilna inFakt, to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, które wprowadza naprawdę mobilną księgowość"
inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone
"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"
Nowa aplikacja do fakturowania na Androida od inFakt
"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"

Realni księgowi

Każdy klient Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego ma dedykowaną księgową lub księgowego, który zajmuje się obsługą jego firmy. Przedsiębiorca ma do dyspozycji bezpośredni numer telefonu i adres e-mail do swojego księgowego.
Adam Cygan Księgowy inFakt
Zatrudniamy księgowych, kadrowych, specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 22 oraz w soboty i niedziele.
Specjalizacje
Obsługa firm świadczących usługi za granicą
Obsługa leasingów, kredytów
Specjalizacja w obsłudze firm świadczących usługi programistyczne

Liczy się Twój biznes!

Poznaj historie osób korzystających z inFakt.
Odkryłem przypadkiem inFakt i okazało się, że jest dużo wygodniej i dużo prościej, jeśli mamy dostęp do aplikacji z każdego komputera.
Michał Ostrowski Kierowca, Przedsiębiorca
W inFakcie podoba mi się, że chociaż wszystko jest elektroniczne i korzystam przez internet, to gdzieś tam z tyłu są żywi ludzie i fajnie jest mieć możliwość zadzwonienia i konsultacji, kiedy jest jakiś problem.
Paweł Jońca Grafik, Ilustrator
Jestem fanem prostych interfejsów. A inFakt jest dobrze przygotowany pod kątem usability. Zrozumiałem go bez żadnego czytania instrukcji. Ma przewagę nad konkurencją, ponieważ jest prosty i bardzo szybko można się go nauczyć.
Artur Kurasiński Bloger, Przedsiębiorca

Współprace redakcyjne

Gościnne publikacje ekspertów inFakt w mediach

7 porad dla wystawiających faktury

Przedsiębiorca nie musi być ekspertem w zakresie księgowości, gdyż jej prowadzenie może zlecić. Musi jednak znać aktualnie obowiązujące zasady wystawiania faktur i śledzić zmiany w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli nie zatrudnia osoby odpowiedzialnej za księgowość. Oto 7 praktycznych kwestii, na które trzeba zwracać uwagę wystawiając faktury.

Akademia Podatnika: Kiedy można wysłać fakturę e-mailem?

Fakturowanie w formie papierowej to dla wielu firm spory problem ze względu na koszty wysyłki i wydruku, a także czas, który trzeba na to poświęcić. Warto wobec tego wiedzieć, że przepisy jak najbardziej dopuszczają wystawianie i wysyłkę faktur w formie plików elektronicznych.

Jak ustalić stawkę VAT na fakturze?

Rejestracja do VAT niesie z sobą podstawowy obowiązek wymagający znajomości przepisów. Każdy VAT-owiec musi pilnować, aby do transakcji doliczać VAT według odpowiednich stawek. Pomyłki w tym zakresie mogą pociągać za sobą skutki podatkowe odczuwalne zarówno przez przedsiębiorcę, jak i jego klienta.