Umowa zlecenie to jedna z najczęściej wybieranych form zatrudniania pracowników. Zdarza się, że przedsiębiorca na potrzeby firmowej dokumentacji wymaga od osoby prywatnej będącej wykonawcą wystawienia rachunku. W praktyce jednak najczęściej firma robi to za niego. Umowa zlecenie rachunek? Sprawdź jak wystawić rachunek do umowy zlecenie. 

ZLECENIOBIORCA WYSTAWIA RACHUNEK NA ŻYCZENIE ZLECENIODAWCY


Zaznaczyć należy, że rachunek może posłużyć jako sposób udokumentowania transakcji. Jednak wcale nie musi. Zleceniobiorca ma obowiązek jego wystawienia w przypadku, gdy zleceniodawca sobie tego zażyczy. Konieczność wypłaty pieniędzy za wykonanie umowy cywilnoprawnej nie jest uzależniona od wystawienia rachunku.

Co za tym idzie wynagrodzenie jest należne i to bez względu na to czy zleceniobiorca wystawił rachunek. Jak wygląda kwestia terminu, w którym konieczne jest wystawienie tego dokumentu? Zależy to od tego czy przedsiębiorca:
 • zastrzegł w umowie wystawienie rachunku – w takim przypadku zleceniobiorca musi wystawić dokument do 7 dni od wykonania pracy lub zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy,
 • nie zastrzegł w umowie takiego zapisu – w tej sytuacji zleceniobiorca ma obowiązek wystawienia rachunku do 7 dni od momentu zgłoszenia takiego żądania.
W przypadku, gdy przedsiębiorca upomni się o rachunek po upływie 3 miesięcy od zakończenia zlecenia lub okresu rozliczeniowego zleceniobiorca nie ma obowiązku jego wystawienia.

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

UMOWA ZLECENIE RACHUNEK WYMAGA KONKRETNYCH ELEMENTÓW


Zgodnie z ordynacją podatkową rachunek musi zawierać określony zestaw elementów. Trzeba na nim umieścić:
 • dane obydwu stron (imiona i nazwiska, nazwa przedsiębiorstwa, adresy),
 • datę wystawienia i numer,
 • określenie rodzaju zlecenia,
 • cenę jednostkową,
 • ogólną cenę za wykonanie.
To elementy podstawowe, bez których nie obejdzie się prawidłowo sporządzony dokument. Ale czy jedyne?

JAK WYSTAWIĆ RACHUNEK ZA UMOWĘ ZLECENIE – WPISZ DODATKOWE DANE


Możliwe jest również zamieszczenie kwoty brutto, wartości kosztów uzyskania przychodów, wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Choć te elementy nie są konieczne to pozwalają na prawidłowe rozliczenie. A co zrobić w momencie, gdy rachunek zaginął bądź został zniszczony? Należy wystawić go ponownie. Z tym, że nowy dokument powinien zawierać również wyraz „DUPLIKAT”, a także datę ponownego wystawienia.

Nie istnieją żądne ograniczenia jeśli idzie o liczbę rachunków wystawianych do jednej umowy. W przypadku, gdy zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie w transzach, rachunek powinno się wystawić do każdej wypłaty.

W INFAKCIE ROZLICZYSZ KOSZTY UMOWY ZLECENIA


Umowa zlecenie wymaga od zleceniodawcy rozliczenia kosztów, które się z nią wiążą. W prosty sposób można tego dokonać w inFakcie. W tym celu należy stworzyć dowód wewnętrzny. Jak to zrobić? Oto instrukcja:
 • trzeba wejść w zakładkę „Koszty”,
 • dodać koszt,
 • następnie dodać koszt firmy,
 • z listy rozwijanej „Rodzaju dokumentu” wybrać „Dowód wewnętrzny”,
 • jako „Kategorię” wybrać „Wynagrodzenia”.
Opisem kosztu jest rodzaj i numer umowy, której koszt dotyczy. W miejscu „Cena” przedsiębiorca powinien wpisać kwotę brutto jaka widnieje na umowie. Do kosztów należy dodać składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę wynikające z umowy. Taki koszt w inFakcie również dodaje się dowodem wewnętrznym, przy czym jako „Kategorię” należy wybrać „Koszty firmy”. Pozostałe kroki wykonuje się analogicznie.

Załóż konto i przetestuj Program do Fakturowania. Dzięki niemu dostaniesz możliwość wystawiania choćby faktur "zw" (dawnych rachunków). Każdy użytkownik może wystawiać do 3 faktur miesięcznie za darmo. Zaufało nam już przeszło 390 tys. przedsiębiorców. Dołącz do nich, by samemu przekonać się, że inFakt to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.