Umowa o pomoc przy zbiorach

Od 18 maja 2018 r. jest możliwość zawierania umów o pomoc. Nowy rodzaj umów może być zawierany między rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, a pomocnikiem wspierającym go przy sezonowych zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

Czym jest umowa o pomoc?

Umowa o pomoc jest uregulowaniem i nazwaniem relacji między rolnikiem, a pomocnikiem rolnika.

umowa-o-pomoc

Kto może zawrzeć umowę o pomoc?

Umowę o pomoc może zawrzeć rolnik z pomocnikiem, który będzie mu pomagał przy sezonowych pracach rolnych.

zawieranie-umowy-o-pomoc

Jakie czynności mogą być wykonywane w ramach pomocy?

Pomoc przy zbiorach obejmuje zbieranie, sortowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.

czynności-wykonywane-w-ramach-pomocy

Czy pomocnik rolnika będzie podlegał ubezpieczeniom?

Tak, pomocnik rolnika podlega w KRUS pod ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz zdrowotne.

ubezpieczenie-pomocnika

Jak będą opodatkowane dochody pomocnika rolnika?

Dochody pomocnika będą opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli do dochodu 85 528 zł wg stawki 18%, a powyżej tej kwoty wg stawki 32%.

dochody-pomocnika-rolnika

Jaki PIT będzie składał pomocnik rolnika?

Przychód z tytułu umowy o pomoc przy zbiorach wpisywany będzie jako przychód z innego źrodła w PIT-36.

PIT-pomocnik-rolnika

W jakim terminie opłacać składki za pomocnika?

Rolnik bez wezwania KRUS ma obowiązek opłacenia w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca składek za pomocnika za dany miesiąc.

Więcej wiedzy