Ulgi podatkowe i rozmaite odliczenia pozwalają płacić niższy podatek dochodowy. Prawo do skorzystania z nich dotyczy zarówno osób prywatnych pracujących np. na umowie o pracę, jak i przedsiębiorców. Oczywiście, aby z nich korzystać trzeba spełnić kilka kryteriów.

Ulga na Internet


Ulgi podatkowe to sposób na zapłatę niższego podatku. Z ulgi na Internet mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy do tej pory skorzystali z niej tylko raz lub jeszcze nie korzystali. Zgodnie z przepisami limit odliczenia wynosi 760 zł. Odliczenie ulgi podatkowej możliwe jest tylko jeśli wydatki z nią związane są odpowiednio udokumentowane. Nie trzeba jednak posiadać faktury. Wystarczy dokument, na którym znajdują się konkretne dane, np.:
  • dane kupującego oraz sprzedającego,
  • rodzaj usługi,
  • kwotę zapłaty.
Możliwość skorzystania z ulgi internetowej dotyczy tylko firm rozliczających się na zasadach ogólnych i nie mają na nią szans „liniowcy”. Nie przysługuje ona z tytułu wydatków poniesionych na instalację, serwis oraz obsługę techniczną. Warto wiedzieć, że ulga jest odliczana od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. 

Nie wiesz jak rozliczać ulgi podatkowe? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i bez żadnych limitów kontaktuj się z księgowymi, którzy rozwieją Twoje wątpliwości! Sprawdź już dziś.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

Ulga na dzieci


Ulga na dzieci przysługuje rodzicom oraz osobom, które pełnią funkcję rodziny zastępczej lub są opiekunami prawnymi. Wszystkie te osoby powinny posiadać dokument potwierdzający ich uprawnienia. Z tej ulgi podatkowej nie mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym. 

Należy pamiętać, że ulga ta obowiązuje podatników, którzy posiadają dziecko do 18 roku życia lub dziecko do 25 roku życia, które wciąż się uczy. W drugim wariancie kwestią decydującą jest ewentualna praca dziecka – aby ulga podatkowa została zachowana syn lub córka nie mogą zarobić więcej niż 3089 zł w skali roku. Ulga na dzieci nie obejmuje również tych rodziców, których dzieci wstąpiły w związek małżeński (nawet jeśli spełniają inne warunki).

Co w sytuacji kiedy rodzice lub opiekunowie posiadają jedno dziecko? Prawo do ulgi zostaje zachowane tylko wtedy, jeśli dochód obojga rodziców w skali roku nie przekroczył 112.000 złotych brutto. Wówczas na jedno dziecko rodzice mogą odliczyć 92,67 zł miesięcznie. A jak to wygląda w przypadku posiadania większej liczby dzieci? 

Otóż możliwe jest odliczenie za każdy miesiąc:
  • 92,67 zł na drugie dziecko,
  • 139,01 zł na trzecie dziecko,
  • 185,34 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego


Składkę zdrowotną można prawie w całości odejmować wprost od podatku dochodowego - przedsiębiorcy mogą tego dokonywać w ciągu roku. Cała składka to 9% podstawy, zaś odjąć można 7,75%.

Odliczenia składki zdrowotnej od podatku mogą dokonać wszyscy przedsiębiorcy. Właściciel firmy samodzielnie opłacający za siebie składki zdrowotne, dokonuje odliczeń na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu/kwartale, w którym składki te zostały opłacone.

Co ciekawe, wspomnianą składkę przedsiębiorca może odejmować od podatku dochodowego zapłaconego w związku z przychodami z wielu źródeł. Obok własnej działalności gospodarczej mogą to też być umowy o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, czy umowy najmu lub dzierżawy.

Rozliczenie darowizn


Istnieje również możliwość, by odliczyć ulgi podatkowe z tytułu darowizny. Dotyczy to jednak konkretnych przypadków. Szansę na obniżenie podstawy opodatkowania daje jedynie przekazanie darowizny na rzecz:
  • organizacji pożytku publicznego (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych),
  • organizacji kultu religijnego,
  • krwiodawstwa.
Maksymalna kwota darowizny, jaką można rozliczyć, to 6% dochodu podatnika. Limit ten jest wspólny dla wszystkich wymienionych przypadków. Rozliczenie darowizny nie dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych liniowo. 

Rozlicz ulgi podatkowe w inFakcie


Ulgi podatkowe bardzo łatwo ujmiesz w swoich rozliczeniach podatkowych korzystając z inFakt.pl. Aplikacja automatycznie generuje KPiR i wylicza kwoty podatków na podstawie wprowadzonych kosztów. Do wyliczenia podatku brana jest pod uwagę składka zdrowotna, którą można odliczać od podatku prawie w całości.

Oczywiście, po zakończeniu roku inFakt pozwala wygenerować zeznanie roczne PIT-36 na podstawie rozliczeń dokonywanych w ciągu roku. Wystarczy w odpowiednich polach zaznaczyć np. ulgę na dzieci lub ulgę na Internet. inFakt.pl automatycznie obliczy dla Ciebie obniżony podatek dochodowy.

To wszystko możesz sprawdzić za darmo. Po prostu załóż darmowe konto i podaj dane swojej firmy, a otrzymasz 30-dniowy test Programu do Księgowości inFakt. 

Ulgi podatkowe rozliczanie w programoe do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Przetestuj koniecznie!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.